NOWA TOWAROWA, NOWA WARSZAWA – publikacja, 20.12.16

Czy ulica Towarowa ma szansę stać się tętniącym życiem bulwarem miejskim? Czy wprowadzenie szeregu zmian komunikacyjnych wpłynie na atrakcyjność tej części Woli? Czy Towarowa ma potencjał do tego, aby stać się ulicą bardziej przyjazną pieszym i rowerzystom?

Nowa Towarowa to sposób myślenia o projektowaniu miasta z uwzględnieniem wszystkich jego odbiorców. Przez dwa lata zostały przeprowadzone interdyscyplinarne warsztaty, konsultacje z mieszkańcami oraz cykl wydarzeń towarzyszących. Podsumowaniem projektu jest publikacja „Nowa Towarowa” będąca zbiorem rekomendacji i propozycji wniosków zmian w przestrzeni publicznej Towarowej.

Oddział Warszawski SARP oraz Wolskie Centrum Kultury zapraszają na prezentację katalogu rozwiązań o charakterze komunikacyjnym, społeczno-kulturalnym i gospodarczym, 20 grudnia 2016 r. o godz. 18:00 w Audytorium Jana Nowaka – Jeziorańskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego). Wstęp wolny.

Katalog rozwiązań dla Towarowej to zbiór rekomendacji, działań organizacyjnych i projektowych zmierzających do przemyślanego i partycypacyjnego przekształcenia obszaru Nowej Towarowej – Nowego Centrum. Zaproponowano w nim między innymi: powołanie okrągłego stołu wszystkich interesariuszy (mieszkańców, władz miejskich, przedsiębiorców, przedstawicieli start-upów, deweloperów; opracowaniu master planu dla Towarowej; stworzeniu czasowych instalacji, mebli miejskich oraz miejsc, które pobudzą do działania społeczność lokalną. Pomysł na Towarową to także zmiana przekroju ulicy i nadanie jej charakteru miejskiej alei z dużą ilością zieleni. – Miejsca zielone, parki, skwery są wizytówką nowoczesnych miast, które już wiedzą, co daje szczęście ludziom – podkreśla prof. Marek Bryx, ekspert projektu Nowa Towarowa.


20 grudnia (wtorek)
Godz.18:00
Audytorium Jana Nowaka – Jeziorańskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego


CZYM JEST NOWA TOWAROWA?

Nowa Towarowa to wspólne działanie Wolskiego Centrum Kultury, Miasta Stołecznego Warszawa, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz dwóch firm: Ghelamco i Skanska.
Projekt Nowa Towarowa połączył potencjał wiedzy architektów, urbanistów, inwestorów, socjologów, ekonomistów oraz mieszkańców Warszawy. Poprzez cykl warsztatów eksperckich, a także warsztatów i konsultacji społecznych został zapoczątkowany proces budowania nowej tożsamości rejonu ulicy Towarowej dzięki wydobyciu najcenniejszych elementów przestrzennej i społecznej tej części Warszawy.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.

źródło: Nowa Towarowa