Forum Przestrzeni Małopolska, Kraków, 14.12.16

forumprzestrzenimalopolska

Forum Przestrzeni to cykliczne przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Małopolskie, będące krytyczną refleksją nad kształtem i jakością przestrzeni, w której żyjemy w kontekście historycznych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań oraz procesów formujących przestrzeń i krajobraz a także przeglądem praktycznych działań na rzecz poprawy jakości życia w miastach regionu.

Forum Przestrzeni III. Małopolska
Idealizm i pragmatyzm. Życie przestrzeni, życie w przestrzeni

Organizator:  
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czas:
14 grudnia 2016 w godzinach 9.4517.15

Miejsce:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,  Al. Jana Pawła II 39


Program

Program:
9.45 – 10.15      rejestracja uczestniczek i uczestników
napoje i przekąski na dzień dobry

10.15 – 10.30    otwarcie Forum przez przedstawiciela Województwa Małopolskiego

10.30 – 14.00   sesja warsztatowa
Swobodna dyskusja w dwu grupach warsztatowych, z wykorzystaniem metody VISIS,
w oparciu o doświadczenia i praktyki podejmowane przez uczestników, której osiami
będą zagadnienia:
Grupa 1. Miejskie ekosystemy
•    zazielenianie miast i niekonwencjonalne metody tworzenia zielonej infrastruktury: ogrodów społecznych, miejskich łąk, zielonych dachów i balkonów, partyzantki ogrodniczej;
•    ochrona terenów zieleni, zapobieganie degradacji i zmniejszaniu wskaźnika powierzchni biologicznie czynnych w procesach inwestycyjnych;
•    dostęp do wody w mieście jako przestrzeni rekreacji i błękitnej infrastruktury;
•    przewietrzanie i jakość powietrza w miastach.
Grupa 2. Aktywność dla przestrzeni, przestrzeń do działania
•    procesy partycypacyjne w kreowaniu przestrzeni publicznych;
•    działania organizujące przestrzeń na potrzeby wspólnot i lokalnych społeczności;
•    rozwiązania przestrzenne sprzyjające obywatelskiej aktywności nie tylko w procesie rewitalizacji;
•    dbałość o jakość architektury i funkcjonalność założeń urbanistycznych.
Trenerki:    Katarzyna Biejat, Agnieszka Czachowska, Karolina Maliszewska, Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Fundacja Sendzimira.
W trakcie sesji dostępne materiały papiernicze oraz napoje i przekąski.

14.00 – 14.45    ciepły posiłek
rozmowy nieformalne, networking

14.45 – 15.00    podsumowanie sesji warsztatowej
Karolina Maliszewska, Fundacja Sendzimira

15.00 – 17.00    debata moderowana
•    Debata zarysowująca społeczny, historyczny i polityczny kontekst kłopotów
z przestrzenią. Dyskusja omawiająca skutki polskich przemian i opisująca mity, marzenia
i aspiracje klasy średniej oraz gusty, odnosząca się do presji instrumentów finansowych oraz ułomności prawnej.
•    Podjęty będzie osąd znaczenia i skali wykreowanych nowych miejsc oraz planów
na przyszłość – refleksja nad nowymi obliczami miast, nowymi ikonami i nowymi modami.
•    Omówione będą zjawiska enklawizacji i gettoizacji przestrzeni miejskiej oraz suburbanizacji.
•    Rozmowa dotyczyć będzie także zagadnień: wykluczenia i nierówności, czystego powietrza i czystej przestrzeni, skali miasta i nowych technologii organizujących życie jego mieszkańców,  włączania i partycypacji, nowej przedsiębiorczości i gospodarki usług, sensorycznego odczuwania miasta oraz tego, co decyduje o szczęściu i przyjemności jego mieszkańców.
Prowadzący:     Małgorzata Tomczak, Janusz Jeżak

17.00-17.15       podsumowanie Forum Przestrzeni oraz refleksja nad nowymi tematami
zakończenie spotkania.


Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych:

www.malopolska.pl/forumprzestrzeni

https://forumprzestrzeni.wordpress.com

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.