Okiem Eksperta – cz. 2

okiemekspertabaner2

Urbnews wraz z firmą z Budplan Sp. z o. o. prezentuje odpowiedzi na pytania zadane w ramach cyklu „Okiem Eksperta”:

Pytanie 1

Jakie jest Państwa zdanie na temat ostatniego ogłoszenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie procedury odrolnień. Jakie rodzi to konsekwencje w procedurze planu miejscowego?

Pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2016 r. został przekazany „Wykaz dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III”. Zawarcie we wniosku wskazanych w wykazie informacji ma pozwolić na rozpatrzenie wniosku bez konieczności jego wielokrotnego uzupełniania. Niewątpliwie powyższe informacje mają na celu przedstawienie organowi wydającemu zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów jej zasadności.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zakres informacji, które powinny zawierać się w uzasadnieniu potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych. Przeanalizowania będą wymagały m.in. wszystkie uzyskane zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w danej gminie, a nie tak jak dotychczas wyłącznie z okresu ostatnich pięciu lat. Ponadto, wymagane będzie wskazanie jaka część gruntów, które takową zgodą są objęte, została faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej. Wskazuje to na zasadność urbanizacji tych terenów, które zgodę już otrzymały a wciąż są niezainwestowane. W uzasadnieniu muszą się także znaleźć informacje dotyczące m.in. prognoz demograficznych dla danego terenu, które mają potwierdzić potrzebę urbanizacji nowych terenów oraz wskazać rzeczywiste zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane.

Sporządzanie wniosków odrolnieniowych zgodnie z „Wykazem dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III” doprowadzi do dokładnego przeanalizowania potrzeb gminy oraz wykaże ewentualną konieczność i zasadność zmiany przeznaczenia gruntów klas I-III. Można domniemać, iż organ wydający zgody dąży do zaostrzenia kryteriów, na podstawie których będą one wydawane, mając na celu jak największą ochronę gleb klas I-III i przeznaczenie ich na cele nierolnicze wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Pytanie 2

Witam, Zawsze chciałem zostać urbanistą, niestety przez życiowe błędy wybrałem studia na ekonomii (licencjat) teraz chciałbym zrobić mgr z gospodarki przestrzennej, czy mogliby Państwo polecić najlepszą uczelnie w Polsce? (studia zaoczne). Właśnie rozpocząłem gospodarkę przestrzenną na UW ale zdecydowanie za mało cada i pracowni a za dużo nauk ogólnych. Bardzo poważnie zastanawiam się nad zmianą.

Zdecydowanie trudno jest jednoznacznie wskazać najlepszą uczelnię kształcącą na kierunku gospodarka przestrzenna – ocena zależy od wielu czynników i także osobistego nastawienia na wybrane dziedziny tego interdyscyplinarnego kierunku: planowanie przestrzenne, rozwój regionalny, rynek nieruchomości czy uwarunkowania środowiskowe.

Członkowie naszego zespołu ukończyli studia na wielu różnych ośrodkach akademickich w całej Polsce – zarówno uniwersytetach jak i uczelniach technicznych. Projektowanie w programach wykorzystujących technologie CAD i GIS obecne jest na większości uczelni, jednak zakres przedmiotów i projektów, które są podejmowane na poszczególnych uczelniach może być bardzo zróżnicowany. Przed podjęciem decyzji polecamy zapoznanie się z programami studiów oraz sylabusami przedmiotów.

Na pytania odpowiedzieli pracownicy firmy Budplan sp. z o.o.

budplan_logo

ul. Kordeckiego 20
04 – 327 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel./fax. + 48 22 870 42 62
tel. + 48 22 870 42 74
www.budplan.net


Jeśli szukasz porady w kwestii związanej z planowaniem lub zagospodarowaniem przestrzennym czekamy na Twoje pytania, które można zadać wysyłając wiadomość na adres [email protected].