Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin za lata 2014 – 2018

W imieniu Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pn: „Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Szczecin za lata 2014 – 2018″.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, Pion Architekta Miasta. Inicjatorem, a także partnerem organizacyjnym i merytorycznym Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Szczecin.

Celem Konkursu jest:

 • wskazanie i promocja najwyższej jakości realizacji architektonicznych lub urbanistycznych na terenie Miasta Szczecin;
 • wskazanie i promocja architektury i urbanistyki jako sztuki kształtowania przestrzeni, dziedziny nauki i wiedzy, a także zespołu zagadnień będących w obszarze życia społecznego.

Przedmiotem Konkursu jest:

 • przyznanie Laureatowi Konkursu „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Prix”,
 • przyznanie maksymalnie pięciu Nominowanym w Konkursie „Wyróżnień Architektonicznych Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Pro”.

O przyznaniu „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Prix” oraz „Wyróżnień Architektonicznych Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Pro” zadecyduje siedmioosobowa Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wydziału Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Urzędu Miasta Szczecin.

Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest, by dokonanie Uczestnika, które jest podstawą do zgłoszenia w Konkursie:

 • bezpośrednio dotyczyło Gminy Miasto Szczecin – w odniesieniu do architektury i przestrzeni zurbanizowanej;
 • realizacja obiektu/działania miała miejsce w okresie od 17.09.2014 r. do 02.07.2018 r.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • w odniesieniu do „Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Prix – architekci i urbaniści bez względu na formę organizacyjno – prawną prowadzonej działalności, których efekt pracy można ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu na architekturę i przestrzeń zurbanizowaną,
 • w odniesieniu do „Wyróżnienia Architektonicznego Prezydenta Miasta Szczecin – ARCH Pro – osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne lub inne jednostki, których efekt pracy można ocenić jako ważny z punktu widzenia wpływu na architekturę i przestrzeń zurbanizowaną.

Terminy przewidziane w Konkursie:

 • zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie – do 02.07.2018 r. do godz. 1500.
 • ogłoszenie wyników Konkursu przez Prezydenta Miasta Szczecin – październik 2018 r.

Informacje związane z Konkursem można uzyskać:

 • telefonicznie pod nr tel.:
  91 4351148 – Pani Joanna Suchecka, Sekretarz Konkursu po stronie Urzędu Miasta Szczecin,
  91 4351121 – Pani Anna Fabiś, Zastępca Sekretarza Konkursu po stronie Urzędu Miasta Szczecin,
  506 045 601 – Pan Karol Nieradka,Sekretarz Konkursu po stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddział Szczecin.
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected], [email protected]
 • osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu, tj. w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin – Pion Architekta Miasta, pokój 202, (II piętro, wejście od Placu Armii Krajowej) lub przy ul. Śląskiej 51b/2 w Szczecinie.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 i NR 2

źródło: BIP UM Szczecin