AKTUALNOŚCI

Metropolia dla Trójmiasta ze zgodą Senatu. Teraz czas na Sejm

W dniu dzisiejszym Senat RP zajął się ustawą metropolitalną dla Pomorza. Po drugim i trzecim czytaniu projekt ponownie zyskał poparcie senatorów. Projekt został skierowany do Sejmu.

Centrum Gdańska | fot unsplash

Centrum Gdańska | fot unsplash

Inicjatywa senatorów zakłada przygotowanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim na wzór tego w województwie śląskim. Tworzyłyby go gminy województwa pomorskiego o silnych powiązaniach funkcjonalnych i zaawansowanych procesach urbanizacyjnych. W tym znalazłyby się trzy miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot. Utworzenie związku metropolitalnego to szansa dla samorządów na uproszczoną procedurę planowania przestrzeni czy rozwoju transportu. To także spore środki finansowe: według szacunków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który zrzesza samorządy zainteresowane w powołaniu metropolii, dodatkowe fundusze mogłyby sięgnąć nawet 200 mln zł rocznie. Finansowanie metropolii zapewniać mają składki z gmin wchodzących w skład metropolii, wspomożone przez 5 proc. z podatku PIT zebranego wśród mieszkańców gmin tworzących metropolię, które będzie przekazywane z budżetu centralnego do budżetu metropolii.

O jednogłośnej decyzji pomorskich samorządowców o chęci utworzenia związku metropolitalnego w rejonie Trójmiasta informowaliśmy już w 2016 roku. Wówczas stowarzyszenie OMGGS przedstawiło Wojewodzie Pomorskiemu, Dariuszowi Drelichowi, koncepcję utworzenia związku metropolitalnego w granicach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Była to próba powrotu do pomysłu utworzenia związku metropolitalnego, po fiasku ustawy metropolitalnej z 2015 roku. Ówczesny rząd Beaty Szydło nie wydał do kwietnia 2016 roku rozporządzenia określającego tryb postępowania ws. składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego, zaś kilka miesięcy później Sejm przyjął przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.