Rewitalizacja w Gdańsku: Mieszkańcy zaprojektują przestrzeń

W listopadzie w Gdańsku na czterech obszarach rewitalizacji odbędzie się cykl konsultacji społecznych, które posłużą opracowaniu wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

Warsztaty dotyczyć będą czterech przestrzeni w ramach wyznaczonych w ubiegłym roku obszarach rewitalizacji: Starego Przedmieścia, Biskupiej Górki, Oruni oraz Nowego Portu. Na każdym z nich wytypowana została najbardziej istotna dla lokalnej społeczności przestrzeń. Są to kolejno: Plac Wałowy, ulica Biskupia, Rynek Oruński oraz plac nadwodny w Nowym Porcie. Dla każdej przestrzeni podczas sporządzania studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 – obszary rewitalizacji” oraz w Gminnym Programie Rewitalizacji sporządzono założenia dotyczące rozwiązań przestrzennych. Jednak to mieszkańcy mają mieć decydujący głos.

Następstwem konsultacji ma być konkurs urbanistyczno-architektoniczny. Zagospodarowanie zostanie zrealizowane w ramach projektów rewitalizacji dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Terminy konsultacji:

Orunia – Gościnna Przystań, siedziba Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14;

– 7 listopada, godz. 16-18 – spacer,
– 11 listopada, godz. 15-18 – warsztaty,
– 16 listopada, godz. 16-18 – prezentacja wyników warsztatów.

Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem – Urząd Marszałkowski (Sala Herbowa), ul. Okopowa 21/27;

– 7 listopada, godz. 17-19 – spacer,
– 11 listopada, godz. 15-18 – warsztaty,
– 16 listopada, godz. 18-20 – prezentacja wyników warsztatów.

Biskupia Górka i Stary Chełm, siedziba Stowarzyszeń Waga i Biskupia Górka, ul. Biskupia 4;

– 8 listopada, godz. 16-18 – spacer,
– 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty,
– 15 listopada, godz. 16-18 – prezentacja wyników warsztatów.

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, CSW Łaźnia II, ul. Strajku Dokerów 5;

– 8 listopada, godz. 16-18 – spacer,
– 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty,
– 15 listopada, godz. 16-18 – prezentacja wyników warsztatów.