Łódź: Trwa wyłożenie studium

Trwa wyłożenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi.

Projektowane jednostki funkcjonalno-przestrzenne Łodzi | MPU Łódź

Studium weryfikuje sytuację rzeczywistą. Poprzedni dokument przygotowany było na potrzeby milionowego miasta, rezerwując znaczną powierzchnię pod nową zabudowę, podczas gdy trendy wskazują na o 1/3 mniejsza liczbę mieszkańców. Według danych GUS, w 2016 roku miasto zamieszkiwało mniej niż 700 tysięcy mieszkańców.

Inne zmiany dotyczą jednak zagospodarowania Brusa. Wizją zagospodarowania terenu, który miasto w 2009 roku wykupiło of Agencji Mienia Wojskowego, ma być przeznaczenie części terenu pod zabudowę rezydencką. Chodzi tu o zatrzymanie odpływu bardziej sytuowanych mieszkańców Łodzi. Wizją miasta jest sprzedaż działek pod niską zabudowę mieszkaniową i przeznaczenie uzyskanych środków na organizację terenów zielonych.

Projektowana struktura przestrzenna Łodzi | MPU Łódź

Studium zakłada podzielenie miasta na strefy – wielkomiejską, ogólnomiejską i strefę niezabudowaną. W pierwszej – miasto chce położyć nacisk na ochronę zakonserwowanych obszarów historycznych, a na terenach słabiej zagospodarowanych projektować i przekształcać miasto z dużą ilością zieleni i zwiększając standard zamieszkania. Wyznaczony ma być także obszar, który ma charakteryzować się priorytetem dla transportu publicznego.

grafika: UMŁ

Znaczne zmiany dotyczą także rozwoju układu komunikacyjnego. Są one związane zarówno z elementami obwodnic wewnętrznych miasta: Nowokonstytucyjnej czy Trasy Śląskiej, jak i poprawą dojazdu do otaczających miasto autostrad i dróg ekspresowych. Chodzi tu m.in. o budowę południowej obwodnicy osiedla Nowosolna (dojazd do A1) czy przedłużenie al. Włókniarzy do węzła Aleksandrów Łódzki (proj. S14).

 

Dokument przygotowywany był od 2013 roku. Wyłożenie publiczne dokumentu nastąpi w dniach od 17 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55. Punkty konsultacyjne udzielania informacji na temat studium będą funkcjonały w poniższych miejscach:

  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), w godz. od 13.00 do 17.00, w dniach od 1 sierpnia do 15 września 2017 r.,
  • BOK „Rondo”, ul. Limanowskiego 166, w godz. od 10.00 do 18.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  • Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Emilii Plater 28/32, w godz. od 10.00 do 18.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  • Szkoła Podstawowa nr 139, ul. Giewont 28, w godz. od 8.00 do 16.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  • Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Ćwiklińskiej 9, w godz. od 10.00 do 18.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.,
  • Gimnazjum nr 38, ul. St. Dubois 7/9, w godz. od 10.00 do 18.00, w dniu 21 sierpnia 2017 r.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędą się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w dniach:

  • 6 września 2017 r.w godz. od 15:00 do 17:00 – zagadnienia dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej,
  • 7 września 2017 r.w godz. od 15:00 do 17:00 – zagadnienia dotyczące układu komunikacyjnego.

Uwagi do projektu będzie można składać do dnia 9 października. Finalną wersję projektu poznamy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Więcej informacji o projekcie na stronie MPU.

Procedura planistyczna w polskich miastach