AKTUALNOŚCI

Kopenhaga: Więcej rowerów niż samochodów

Po raz pierwszy od rozpoczęcia prowadzenia pomiarów liczba użytkowników rowerów przekroczyła liczbę pojazdów na drogach centrum Kopenhagi – donosi Copenhagen Post.

Kopenhaga Nyhavn autor Wojciech Wojtowicz

W roku 1970 do centrum duńskiej stolicy w ciągu doby wjeżdżało średnio 100 tysięcy rowerów, w porównaniu do 340 tysięcy samochodów. Dziś wartości te wynoszą odpowiednio: 252600 i 265700. Oznacza to, że po prawie 50 latach liczba wjeżdżających rowerów przekroczyła liczbę samochodów. Wśród przyczyn takiego wzrostu wskazuje się wysokie nakłady na infrastrukturę rowerową – w mieście powstają nie tylko wydzielone pasy i drogi rowerowe, ale też duże inwestycje jak mosty i wiadukty jak otwarta w 2014 roku Cykelslange.

Ponad połowa mieszkańców miasta wybiera rower z uwagi na szybszy czas przejazdu. Każdego dnia mieszkańcy miasta przejeżdżają aż 1,2 mln kilometrów na rowerach, a jedynie 29 procent wśród około 600 tysięcy mieszkańców miasta posiada samochód. 75 procent mieszkańców miasta używa roweru przez cały rok.

W 1995 Kopenhaga jako jedno z pierwszych miast na świecie uruchomiła system rowerów publicznych, zaś w latach 2008-2011 miasto dzierżyło tytuł światowego centrum rowerowego. Od siedmiu lat kopenhaska policja używa rowerów do patrolowania miasta.

Pomimo wzrostu w samej Kopenhadze, na całym obszarze metropolitalnym miasta procent użytkowników wybierających rower nie zmienia się od około dwudziestu lat. Wśród mieszkańców miasta 55 procent mieszkańców wykorzystuje rower w codziennych dojazdach, jednak łącznie z osobami dojeżdżającymi spoza miasta, wskaźnik ten wynosi około 40 procent.