Konkurs “Zielony Rynek” w Łodzi bez nagrodzonych

Poznaliśmy wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego “Zielony Rynek” w Łodzi, który ogłoszono latem. Nie przyznano nagród, poznaliśmy cztery wyróżnione prace.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek” realizowany jest w ramach Programu „Zielone Polesie”. Program ma na celu poprawę jakości życia, zamieszkania i korzystania z obszaru dzielnicy Polesie, zachowanie i wzmocnienie jej historycznej tożsamości, a także jej szeroko pojętą aktywizację postrzeganą w kontekście całego historycznego centrum Łodzi.

Prace konkursowe miały być rozwinięciem założeń określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (rysunek). Obszar opracowania obejmował tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: 25.1.PP – plac Barlickiego, 25.3.U – obszar przeznaczony pod nową halę targową i funkcję uzupełniającą wraz z parkingiem i terenem rekreacyjnym, 25.2.U – istniejąca hala targowa; drogi publiczne: 6.KDD, 2cKDD+T na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. Gdańskiej, 1b.KDL na odcinku od ul. Zielonej do ul. 6-ego Sierpnia.

Wpłynęło 16 prac. W konkursie nie przyznano żadnej z trzech zaplanowanych nagród. Wyróżnienia otrzymały cztery zespoły autorskie, które otrzymały po 5000 zł:

 1. kaplusjeden z Wrocławia w składzie: Artur Klimczak, Krzysztof Grabowski, Anna Klimczak

  Praca konkursowa “Zielony Rynek” / aut. kaplusjeden

 2. Łukasz Wawrzyniak, Monika Węgorzewska z Lodzi
  Praca konkursowa "Zielony Rynek"

  Praca konkursowa “Zielony Rynek” / aut. Łukasz Wawrzyniak, Monika Węgorzewska

 3. Julia Mejer, Adriana Sowała, Aleksandra Durak, Milena Marcinkowska, Monika Sieradzka z Łodzi
  Praca konkursowa "Zielony Rynek"

  Praca konkursowa “Zielony Rynek” / aut. Julia Mejer, Adriana Sowała, Aleksandra Durak, Milena Marcinkowska, Monika Sieradzka z Łodzi

 4. Maja Wrońska I Przemysław Sobiecki z Grodziska Mazowieckiego
  Praca konkursowa "Zielony Rynek"

  Praca konkursowa “Zielony Rynek” / aut. Maja Wrońska I Przemysław Sobiecki

Organizatorem konkursu było Biuro Architekta Miasta. Partnerem Konkursu był Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.