Najlepsze prace dyplomowe na Śląsku

Poznaliśmy wyniki konkursu Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Ogłoszenie odbyło się 19 listopada w Katowicach.

W konkursie udział brać mogli absolwenci pięciu śląskich uczelni: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz PWSZ w Raciborzu. W tym roku odbyła się jubileszowa, 30. edycja. Wyniki ogłoszono w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Nagrodę Roku 2019 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracy pt.:
„Projekt rewaloryzacji urbanistycznej Placu Piastów w Gliwicach”
Autor: Sara Malicka
Promotor: dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienia Roku 2019 śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego przyznano pracom pt.:
„Próba opracowania metody parametrycznego projektowania zabudowy mieszkaniowej z wykorzystaniem programu Grasshopper – przykład wielowariantowego projektu zespołu zabudowy na działce X”
Autor: Dawid Kątny
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Bradecki
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

„Zróżnicowanie jakości życia w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”
Autor: Przemysław Antkowiak
Promotor: prof. zw. dr hab. Krystian Heffner
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wyróżnienie śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich otrzymała praca:
„POST WAR TOWER – miejsce do mieszkania w Aleppo po wojnie”
Autor: Ahmed Wiktor Mlayes
Promotor: dr inż. arch. Henryk Zubel
Uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Fundatorami nagród w konkursie byli Marszałek Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.