Konkurs „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego”

BGK Nieruchomości rozpoczęło otwarty konkurs ideowy, skierowany do studentów polskich uczelni. Jego celem jest zebranie idei dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Idea konkursu „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” wiąże się z funkcjonowaniem Narodowego Programu Mieszkaniowego. Korzystanie ze wsparcia programu powinno dotyczyć inwestycji zachowujących równowagę pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągniętą jakością: trwałością, użytecznością i walorami estetycznymi. Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą:

  1. tworzenia modelowej urbanistyki
  2. poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej
  3. rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii
  4. wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, artystycznych lub uniwersytetów. Do opracowywania nowoczesnych rozwiązań zostało zaproszone młode pokolenie, które niebawem rozpocznie samodzielne życie i stanie się naturalnym adresatem rządowego programu mieszkaniowego.

Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 14 grudnia br. Pomysły studentów będzie oceniał sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. PW Jana Słyka, Dziekana Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 70 tys. zł. Ogłoszenie wyników  planowane jest 20 grudnia br.

Więcej informacji pod adresem bgkn.pl/konkurs

Regulamin konkursu