Gordon Cullen “Obraz miasta”

Wydawać by się mogło, że wszystko o przestrzeni miejskiej już powiedziano, napisano i nic w tym temacie nie jest nas w stanie zaskoczyć, a jednak…

Książka Cullena, choć napisana ponad pięćdziesiąt lat temu, zwraca uwagę na stale aktualne zagadnienia dotyczące miasta, a w szczególności jego krajobrazu. Krajobraz miejski jest przez autora traktowany jako system składający się z poszczególnych elementów wzajemnie od siebie zależnych, oddziałujących na siebie. Autor podejmuje rozważania na temat chodników, ulicznego oświetlenia, osi kompozycyjnych, a także planowania budynków i ich wzajemnych relacji z otoczeniem.

Dla Cullena miasto ma intrygować, wzbudzać emocje, zaskakiwać. Jednocześnie ma być miejscem spotkań ludzi i multifunkcjonalną przestrzenią, gdzie każdy element nie jest pominięty a stanowi integralną część całości.

Niesamowitą zaletą tej pozycji, jest fakt, że zwraca ona uwagę na szczegóły, które kształtują przestrzeń miejską. To właśnie od rodzaju ogrodzenia, faktury chodnika czy elewacji, usytuowania i dobrania odpowiedniego oświetlenia przestrzeń nabiera znamion miejsca, a więc traktujemy ją jako własną, jako coś ekscytującego a zarazem dobrze znanego.

Niestety możemy ubolewać, że cały czas odrabiamy lekcje z przeszłości jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni miejskiej i jej funkcjonalność.

Być może ta pozycja pozwoli spojrzeć szerzej na zagadnienia tworzenia przestrzeni publicznych, półpublicznych czy też zamkniętych w naszych miastach. Tym samym może zaczniemy doceniać takie aspekty jak nachylenie terenu, różnica poziomów czy usytuowanie drzew w osi kompozycyjnej, oby…

Gordon Cullen “Obraz miasta”
Tłumaczenie: Ewa Kipta, Jan Tomasz Lipski
Wydawca: Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”
Lublin 2011
ISBN 978–83–61064–22–0