III Międzynarodowa Konferencja INTBAU – 5-6 maja 2014, Kraków

„Tradycja i dziedzictwo w dzisiejszym obrazie miasta”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez polski oddział INTBAU we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 maja (poniedziałek i wtorek) 2014 r. w sali posiedzeń Rady Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Tegoroczne wydarzenie będzie trzecią odsłoną cyklu, w ramach którego odbyły się konferencje INTBAU w Londynie (2012): “Architecture in the Age of Austerity” oraz Nikozji (2013): “The Meaning of Architecture for Communities in Transformation”. Celem konferencji jest refleksja nad rozwojem obszarów otaczających obiekty historyczne lub posiadających specyficzny, lokalny charakter. Dyskusję chcielibyśmy skupić wokół kluczowych osiągnięć oraz problemów tradycyjnej architektury i urbanistyki w ostatnim stuleciu, szczególnie rekonstrukcji, rewaloryzacji, adaptacji, renowacji oraz projektowania kontekstualnego. Na tym tle planujemy podkreślić obecne wyzwania związane m.in. z globalizacją i homogenizacją współczesnej architektury.
Poruszając powyższe problemy, pragniemy skupić się na złożonym procesie planowania i projektowania przestrzeni miejskich, przede wszystkim w kontekście czterech wybranych aspektów zrównoważonej urbanistyki:

 1. MIEJSCOWEJ TRADYCJI – poprzez analizę lokalnych dobrych i złych doświadczeń, pragniemy podjąć dys-kusję o roli tradycji w kształtowaniu współczesnego obrazu miasta oraz wpłynąć na kierunki rozwoju urbani-styki i architektury wernakularnej.
 2. TOŻSAMOŚCI i ‘DNA’ miejsca, ze wszystkimi warstwami zróżnicowanej, lokalnej historii.
 3. ZBIOROWEJ MĄDROŚCI wyrażanej przez społeczne zaangażowanie i aktywny udział społeczności w plano-waniu.
 4. LOKALNYCH TECHNOLOGII – przez włączanie innowacyjnych technik i materiałów, niewykluczające konty-nuacji najlepszych tradycji.

Konferencja będzie okazją do eksplorowania bogatej historii planowania miast, projektowania urbanistycznego i architektonicznego, oraz różnorodnych działań podejmowanych dla zachowania dziedzictwa tradycyjnej przestrzeni miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem styku domeny publicznej i prywatnej.

Rada Naukowa Konferencji

 • Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz – Przewodniczący
 • Prof. Robert Adam, Royal Society of Arts Academy of Urbanism, Prince’s Foundation for the Built Environment
 • Prof. Giuseppe Amoruso, Politechnico di Milano, INTBAU Italia
 • Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda, Politechnika Krakowska
 • Prof. Özgür Dinçyürek, Eastern Mediterranean University, Famagusta, INTBAU Cyprus
 • Prof. Ameen Farooq, Southern Polytechnic State University
 • Dr Matthew Hardy, Prince’s Foundation for the Built Environment, University of Oxford
 • Dr Tomasz Jeleński, Politechnika Krakowska, INTBAU Polska
 • Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, Politechnika Krakowska
 • Dr hab. Maria Lubocka-Hoffmann, prof.n., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Prof. Michael Mehaffy, University of Oregon, TU Delft
 • Dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, prof.n., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, Politechnika Krakowska
 • Prof. Elizabeth Plater-Zyberk, University of Miami, DPZ, CNU
 • Dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja, Politechnika Krakowska
 • Prof. Güven Arif Sagrin, Middle East Technical University, Ankara
 • Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Politechnika Krakowska
 • Dr inż. arch. Michał Stangel, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław Szmygin, Politechnika Lubelska, ICOMOS Polska
 • Dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, prof.n., Politechnika Krakowska

Wykłady otwierające wygłoszą:

 • Prof. Robert Adam (pierwszy dzień obrad)
 • Prof. Léon Krier (drugi dzień obrad)

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

 • INTBAU Poland Chapter
 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI:

 • INTBAU UK (Patron: JKW Książę Walii)
 • Instytut Allerhanda

TERMINY:

 • 15.02.2014 – przedłużony – zgłoszenie uczestnictwa – early bird
 • 28.02.2014 – zgłoszenie uczestnictwa – termin ostateczny
 • 15.03.2014 – kwalifikacja abstraktów
 • 31.03.2014 – opłata konferencyjna
 • 15.04.2014 – nadsyłanie zaakceptowanych artykułów do publikacji

Dokumenty do pobrania:

źródło: materiały uzyskane od INTBAU Poland Chapter

Zapraszamy także na Międzynarodowe Warsztaty szkoleniowe INTBAU oraz na stronę organizatora.

O INTBAU

INTBAU – Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki (org: International Network of Traditional Building, Architecture and Urbanism) jest międzynarodową organizacją wspierającą tradycyjne budownictwo, zachowanie lokalnego charakteru regionów oraz tworzenie przyjaznych ludziom miejsc do życia.

Patronem INTBAU jest książę Walii, a organizacja jest siostrzaną instytucją Fundacji księcia Karola. INTBAU posiada obecnie ok. 5 tys. aktywnych członków w ponad stu krajach. Na świecie działa 18 oddziałów założonych jako niezależne filie INTBAU. Założona w 2001 roku organizacja ma na celu promocję oraz działania prowadzące do zachowania tradycyjnego budownictwa, architektury oraz urbanistyki.

Polski oddział INTBAU, działający jako Fundacja INTBAU Polska powstała z inicjatywy  Tomasza Jeleńskiego, Izabeli Gajny i Eweliny Woźniak-Szpakiewicz. Celem działalności organizacji jest popularyzacja tej tematyki w Polsce, co ma się przełożyć na poprawienie jakości przestrzeni i krajobrazu naszego kraju. Fundacja dąży do zachowania tradycji obowiązującej w budownictwie. Poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz publikacji, fundacja stara się tworzyć przestrzenie które są przyjazne mieszkańcom – przykładowo, warsztaty Charette.

To wydarzenie znajduje się także w  naszym kalendarzu.