Gdynia: Rewitalizacja a nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie pomóc mają w rewitalizacji dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni. Do środy wszyscy zainteresowani mogą wypełnić dedykowaną ankietę.

Obszar ten zaproponowany został jako jeden z obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na mocy ustawy z października. Do pozostałych należą części dzielnic Chylonia, Leszczynki, Oksywie oraz Babie Doły. Obecnie Gdynia przygotowuje Gminny Program Rewitalizacji, który według zamierzeń przyjęty ma zostać przez Radę Miasta w grudniu.

Kilkuminutowa ankieta opiera się na trójwymiarowym modelu części dzielnicy Witomino. Korzystając z niego zainteresowani mogą zaprezentować w przestrzeni sposoby spędzania czasu oraz wskazać miejsce, które określają jako lokalne centrum. Respondenci mogą także zaznaczyć miejsca w których czują się niebezpiecznie, zaprezentować miejsca wymagające naprawy oraz brakujących funkcji. Dla lepszej orientacji, na trójwymiarowym planie zachodniej części Witomina-Radiostacji zaznaczono nazwy ulic, numery budynków, podano nazwy działających tu placówek

Trójwymiarowy model fragmentu dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni | autor: StructView

Trójwymiarowy model fragmentu dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni | autor: StructView

Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy zainteresowani. Badanie prowadzone jest online, a także w szkołach i wśród seniorów. Ankieta z trójwymiarową mapą obszaru dostępna jest pod adresem www.gdynia.pl/ankietawitomino od 8 do 30 marca 2016 roku. Wszystkie odpowiedzi zostaną przeanalizowane i będą brane pod uwagę przy opracowywaniu zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji.

Trójwymiarowy model został stworzony przez firmę StructView z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, która tworzy interaktywne makiety nieruchomości oraz miast. StructView zapowiada szereg działań w Gdyni, które mają na celu wzmocnienie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni miasta. Badanie realizuje jednostka budżetowa miasta Gdyni – Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynująca proces rewitalizacji.