Gdynia Międzytorze: PKP wybrała partnera do projektu

Grupa PKP wybrała firmę Semeko jako partnera do zagospodarowania terenu Gdyni Międzytorza o powierzchni ponad 14 hektarów. Szacowana wartość projektu to około 700 mln euro. Realizacja potrwać ma kilkanaście lat.

Międzytorze to jedna z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Trójmieście. Jest to obszar przeważnie niezabudowany, wykorzystywany dawniej na cele transportu kolejowego. Sąsiaduje z dworcem kolejowym oraz zabudową dzielnicy Śródmieście. Północną granicę wyznaczać będzie projektowana droga “Nowa Węglowa”, zapisana już w dedykowanym planie miejscowym. Plan miejscowy dla terenu Międzytorza jest jeszcze w fazie przygotowań.

Koncepcja zakłada przewagę zabudowy mieszkaniowej. Zrealizowane mają być także obiekty handlowe, biurowe i hotelowe. To pierwszy projekt Xcity Investment, nowej spółki deweloperskiej PKP, powołanej do istnienia pod koniec 2014 roku.