Konkurs na koncepcję Parku Centralnego w Gdyni

Do 23 października pracownie architektoniczne mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną planowanego Parku Centralnego w Gdyni.

fot. UM Gdynia | mat. prasowe

Wiosną miasto przedstawiło wizję modernizacji parku, zlokalizowanego wzdłuż Alei Piłsudskiego o powierzchni około 4 hektarów. Wizja nie była jednak zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2008 roku. Stąd też w drugiej połowie maja gdyńscy radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni (rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego). Równocześnie z przygotowaniami do zmiany planu, na przełomie czerwca i lipca odbyły się konsultacje społeczne.

W ubiegłym tygodniu Agencja Rozwoju Gdyni ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni”. Na obszarze Parku Centralnego dominować ma funkcja rekreacyjna. Zgodnie z informacjami miasta:

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej tego miejsca. Koncepcja powinna podkreślać znaczenie Parku Centralnego jako inwestycji szczególnie ważnej i wpływającej na podniesienie jakości życia mieszkańców, w tym osób z ograniczoną sprawnością w zakresie mobilności i percepcji.

Prace budowlane mają być podzielone na trzy etapy, realizowane kolejno od strony Zatoki Gdańskiej: pierwszy dotyczyć będzie rejonu III Liceum Ogólnokształcącego, czyli obszaru pomiędzy ul. Legionów i Tetmajera, drugi obejmie obszar pomiędzy ul. Legionów i pawilonem przy istniejącym skateparku, zaś trzeci: rejon Skweru Plymouth w sąsiedztwie ulicy Świętojańskiej i Urzędu Miasta. Koncepcja zawierać ma również elementy zmian układu komunikacyjnego. Projektanci przedstawić będą musieli wizję przebudowy skrzyżowania ulic Partyzantów, Świętojańskiej i skrzyżowania z al. Zwycięstwa. Koncepcja powinna również uwzględnić likwidację parkingu przed Urzędem Miasta – miejsca parkingowe zapewnione mają być poprzez budową parkingu podziemnego.

Najlepsze koncepcje poznamy 17 stycznia 2018 roku. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w kwocie 30 tys. zł brutto oraz zaproszenie do stworzenia kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji. Druga nagroda wynosi 20 tys. zł, zaś zdobywca trzeciego miejsca otrzyma 15 tys. złotych.

Więcej informacji: Strona Agencji Rozwoju Gdyni