Gdańsk: Pierwsza debata o nowym Studium

„Gdańsk w nowej perspektywie” to pierwsza debata publiczna rozpoczynająca cykl debat o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.


 Aktualizacja (06.05.2015): Przedstawiamy zapis video z debaty


 

autor: Artur Andrzej / Wikimedia Commons lic. CC-BY-SA-3.0

Europejskie Centrum Solidarności; autor: Artur Andrzej/Wikimedia Commons lic. CC-BY-SA-3.0

29 kwietnia o godzinie 16 w budynku Europejskiego Centrum Solidarności odbędzie się dyskusja dotycząca nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gdańska. Celem debaty jest inauguracja prac nad nowym dokumentem określającym przyszłe kształtowanie polityki rozwoju przestrzennego miasta. Podczas spotkania przedstawione zostaną referaty m.in. prof. Anny Geppert z Univeristé Paris Sorbonne i dr Izabeli Mironowicz z Politechniki Wrocławskiej. O kluczowych zagadnieniach polityki przestrzennej Gdańska mówić będą członkowie Rady Studium.

W trakcie spotkania przewidziana jest debata na temat partycypacji w planowaniu przestrzennym z udziałem samorządowców, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele podmiotów działających w Gdańsku: podmiotów gospodarczych, uczelni, środowisk opiniotwórczych, stowarzyszeń oraz grup i organizacji społecznych. Udział w debacie może wziąć także każdy mieszkaniec miasta. Debata przeprowadzona ma być w formule partycypacyjnej, z bezpośrednim udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i instytucji. Zebrane oraz zaopiniowane przez Radę Studium opinie i wnioski posłużyć mają formułowaniu zapisów nowego Studium.

Studium Gdansk

Debata ma stanowić punkt wyjścia dla kolejnych trzech warsztatów, poświęconych wstępnemu określeniu głównych wyzwań oraz celów rozwoju przestrzennego miasta. Ich wyniki zostaną następnie przedyskutowane w trakcie spotkania zaplanowanego na czerwiec 2015. Dzięki temu przed formalnym przystąpieniem do prac nad dokumentem zebrane mają być najważniejsze wnioski do tworzenia zapisów dokumentu.


Program spotkania:

Rozpoczęcie 16.00 ― 16.30

  • Powitanie gości – Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska;
  • Gdańsk 2030 wspólnota celu, czy „gra o tron”? – Wiesław Bielawski, Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej;

Kształtowanie modelu polityki przestrzennej miasta 16.30 ― 17.30

  • Dlaczego nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska? – Marek Piskorski, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
  • Planowanie formalne i nieformalne – Anna Geppert, Universite Paris IV Sorbonne
  • Trudności i wyzwania partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym – Izabela Mironowicz, Politechnika Wrocławska, TUP Wrocław
  • Dyskusja

Przerwa kawowa 17.30 – 17.45

Partycypacja w planowaniu przestrzennym – dyskusja panelowa 17.45 ― 18.45
Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych;
Grzegorz Pęczek, Sopocka Szkołą Wyższa;
Karol Spieglanin, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej;
Barbara Pujdak, Biuro Rozwoju Gdańska;
Jakub Szlachetko, Instytut Metropolitalny;
Dyskusja

Kluczowe zagadnienia polityki przestrzennej Gdańska – dyskusja panelowa członków Rady Studium 18.45 ― 20.00
Piotr Lorens, Maciej Berendt, Piotr Dominiak,Aleksandra Dulkiewicz, Małgorzata Dymnicka, Jacek Friedrich, Mateusz Hoppe, Paweł Wład. Kowalski, Iwona Sagan, Piotr Soyka, Grzegorz Strzelczyk, Wojciech Targowski
Dyskusja

To wydarzenie znajduje się w naszym kalendarzu.