AKTUALNOŚCI

Gdańsk buduje sieć Przestrzeni Lokalnych

Wszyscy mieszkańcy Gdańska mogą wypełnić anonimową ankietę, zrealizowaną w ramach projektu Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt rozpoczęty przez Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Przestrzeń publiczna jest jednym z pięciu obszarów strategicznego rozwoju, zawartym w uchwalonej dwa lata temu Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus i stała się również przedmiotem przedsięwzięć i działań ujętych w jednym z dziewięciu Programów Operacyjnych. Dziś Biuro Rozwoju Gdańska zaprezentowało ankietę, która pozwoli współtworzyć projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. Celem badania jest określenie działań na kolejne lata mających na celu poprawę jakości gdańskich przestrzeni publicznych.

Gdansk Ankieta

Ankieta trwa kilka minut i złożona jest z 6 pytań, w których wykorzystano narzędzi mapowe. Dostępna jest pod adresem: www.brg.gda.pl/gdanskieprzestrzenielokalne/ Badanie potrwa do 30 czerwca 2016 roku.