Decyzja WSA w sprawie planu miejscowego dla Śródmieścia Gdyni

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił w całości plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu Gdyni zlokalizowanych w rejonie dawnych terenów stoczni “Nauta”.

Stocznia Nauta w Gdyni. fot. W. Wojtowicz

Postanowienie WSA w Gdańsku z 14 października stwierdza nieważność aktu prawa miejscowego w całości po rozpatrzeniu zaskarżenia Wojewody. Do WSA wpłynęły trzy skargi dotyczące uchwalonego 24 września 2014 r. planu. Poza zastrzeżeniami wojewody, zapisy planu zaskarżone zostały przez przedsiębiorstwa działające na jego obszarze i w jego sąsiedztwie. Sąd rozpatrzył skargę Wojewody i zawiesił rozpatrzenie pozostałych. O problemach informowaliśmy już w styczniu. Uchylenie planu w całości przesunie w czasie rozpoczęcie budów na  terenach postoczniowych.

Nauta 1

Plan zakładał powstanie zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Umożliwić miał budowę centrum handlowo-hotelowo-wypoczynkowego uzupełnionego zabudową mieszkaniową i biurową. Dojazd zapewnić miała projektowana dwupasmowa, dwujezdniowa trasa Nowa Węglowa. Jak donosi “Dziennik Bałtycki”, miasto Gdynia nie zamierza odwoływać się od postanowienia WSA (z uwagi na ograniczenie czasochłonnych procedur), jak również nie zamierza zmieniać zapisów dotyczących kontrowersyjnej dwupasmowej drogi. Gdyńscy radni w najbliższym czasie przystąpią do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Aktualizacja (listopad 2015): Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, termin składania wniosków mija 30.11.2015.