Centrum Warszawy w końcu będzie dla ludzi

Doczekaliśmy się zapowiedzi realnych zmian w wyglądzie warszawskiego śródmieścia – dziś ogłoszono przetarg na modernizację al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego.

Rozwiązania komunikacyjne w ścisłym centrum Warszawy zdecydowanie należą do minionej epoki, dziś spośród europejskich miast mogą być porównywane z… Moskwą. Krytycznie wypowiadał się również m.in. Charles Montgomery, autor książki „Miasto szczęśliwe”. Podczas niedawnego warszawskiego spotkania stwierdził, że oddawanie miasta kierowcom to krok wstecz w rozwoju miasta, a takie działania następują w ośrodkach, które w ogóle nie posiadają planowania. Podejście włodarzy miasta powoli się zmienia – przy okazji budowy II linii metra zwężono ul. Świętokrzyską, podobne stanowisko przedstawił podczas debaty Warszawa 2030. Przestrzeń wiceprezydent Jacek Wojciechowicz.

Rondo Czterdziestolatka, fot. ZDM Warszawa

Rondo Czterdziestolatka, fot. ZDM Warszawa

I tak zmiany zaczną się od alei Jana Pawła II i ulicy Tytusa Chałubińskiego na odcinku od ronda ONZ do ulicy Nowogrodzkiej. Dziś Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej powyższego fragmentu.

Dziś ulice mają przekrój 2×3, a w rejonach skrzyżowań rozszerzają się nawet do pięciu pasów ruchu. Miasto zakłada kompleksową modernizację ulic – ujednolicenie przekroju, wygospodarowanie przestrzeni dla pieszych, rowerzystów, wysokiej jakości zieleni miejskiej oraz parkujących samochodów. Zmiany zajdą również na rondzie Czterdziestolatka – piesi w końcu nie będą musieli schodzić do podziemi by dostać się na przystanek tramwajowy czy drugą stronę ulicy. Ciągłość dla pieszych i rowerzystów uzyska ul. Nowogrodzka, obecnie przerwana estakadą.

Opracowanie dokumentacji ma zająć około 8 miesięcy, później w drodze przetargu wyłoniony zostanie wykonawca. Projekt będzie konsultowany z mieszkańcami miasta. Planowane rozpoczęcie robót nastąpi jesienią 2016 roku. Po al. Jana Pawła II w kolejce do zmian czeka Marszałkowska i Aleje Jerozolimskie.

Zmiany w centrum zapowiadają nową jakość stołecznej polityki transportowej. Patrząc na inne dzielnice można jednak odnieść, że ma się rozdwojenie jaźni… W dzielnicach obrzeżnych, często o typowo mieszkaniowej funkcji planowane są natomiast ulice o parametrach dróg szybkiego ruchu. Wielopasmowe arterie tworzą wyrwy w ciągłości przestrzennej osiedli mieszkaniowych, nie mówiąc już o braku ludzkiej skali czy pełnienia jakiejkolwiek funkcji miastotwórczej. I tak na Ursynowie do parametrów obecnej al. Jana Pawła II rozbudowana ma być ul. rtm. Pileckiego, a nad tunelem południowej obwodnicy wyrosnąć ma druga jezdnia ul. Filipiny Płaskowickiej.