AKTUALNOŚCI

Więcej rowerzystów w Warszawie

Na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy już po raz trzeci został przeprowadzony Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego, w tym roku badanie wykonało stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Ruch badano przez 7 wybranych dni czerwca – w dni powszednie w szczycie porannym (7-9) oraz popołudniowym (16-19) w 44 punktach oraz w weekendy między godziną 12 a 17 w 8 punktach na terenie całego miasta.

Wszystkie obserwacje przeprowadzono ręcznie, co pozwoliło na zbadanie kierunku jazdy, płci rowerzystów, rodzaju roweru, stroju, korzystania z kasku. Na terenie miasta działa ponadto 19 stacji automatycznie zliczających rowerzystów – dane publikowane są raz w miesiącu (link).

fot. Chris Brown | flickr.com | lic. CC BY-SA 2.0

fot. Chris Brown | flickr.com | lic. CC BY-SA 2.0

W trakcie pomiaru zarejestrowano ponad 75,7 tys. rowerów. Miejscem o największym ruchu jednośladów ponownie było Rondo Tybetu (skrzyżowanie Al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka), gdzie pojawiło się 3351 rowerzystów – szczyt godzinny sięgał 840. Przecinają się tam istotne trasy łączące Wolę i Bemowo ze Śródmieściem a także Żoliborz i Ochotę. Na kolejnych miejscach znalazło się skrzyżowanie Alei Żwirki i Wigury oraz ul. Banacha, Rondo Jazdy Polskiej oraz skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z Al. Solidarności.

W tym ostatnim miejscu odnotowano jeden z najwyższych przyrostów liczby rowerzystów – pomimo nieoddania wówczas do użytkowania drogi dla rowerów. Pokazuje to, że odpowiednia infrastruktura w centrum miasta może łatwo zmienić zachowania transportowe. Obecnie ścisłe centrum Warszawy to jedno z najbardziej nieprzyjaznych miejsc dla pieszych i rowerzystów.

wprr2016

WPRR 2016 – struktura ruchu rowerowego w dzień powszedni wg sposobu jazdy; niebieski – chodnik; czerwony – droga rowerowa; szary – jezdnia

Wśród mostów największą popularnością cieszy się wyposażony w dwustronne drogi rowerowe Most Świętokrzyski (2019 rowerów), następnie Most Siekierkowski (1580). Na trzecim miejscu znalazł się Most Poniatowskiego (1420), który ze względu na brak konieczności pokonywania skarpy odgrywa znaczącą rolę, pomimo braku infrastruktury rowerowej, wąskich chodników i buspasa, gdzie nie mogą poruszać się rowerzyści.

Na rowerze zdecydowanie rzadziej spotkać można kobiety, które stanowią jedynie 34,0% zaobserwowanych osób. Warszawiacy bezpieczniej czują się chodniku niż na jezdni. W przypadku dróg niewyposażonych w infrastrukturę rowerową poruszanie się chodnikiem wybrało prawie 58% osób. Natomiast co piąty rowerzysta korzysta z kasku.

W strukturze transportowej miasta obserwuje się wzrost wykorzystania rowerów. W porównaniu z rokiem poprzednim ruch rowerowy w punktach pomiarowych wzrósł o 13%. Ogółem na rowerach odbywa się 3,5% podróży w Warszawie.

Warto zauważyć pozytywne tendencje w polityce miasta, która przechyla się na stronę pieszych, rowerzystów oraz transportu publicznego. Ostatnio uchwalono Standardy projektowania i wykonywania dróg dla pieszych czy konsultowano Warszawką Politykę Mobilności. Jednakże wiele podejmowanych przez miasto działań stoi w sprzeczności z tymi dokumentami. Najnowszym tego przykładem jest kosztowny tunel pod torami kolejowymi w Międzylesiu, gdzie po jednej stronie droga dla rowerów kończy się schodami.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2016 | RAPORT | MAPY 1 | MAPY 2