Warszawa: Konsultacje w sprawie przyszłości ulicy Górczewskiej

Do 24 kwietnia trwają konsultacje w sprawie nowego zagospodarowania ul. Górczewskiej.

Trwają prace związane z budową stacji Księcia Janusza oraz Młynów. Kolejne stacje powstaną wraz z rozbudową linii w kierunku Bemowa. Pozwolą one na zmiany w przestrzeni kluczowej dla tej części stolicy ulicy. Od lat 90-tych ulica była sukcesywnie poszerzana od strony Śródmieścia do trzech pasów dla każdego kierunku ruchu, które były oddzielone pasem zieleni. Zmiany rozpoczęto na Woli, a dziś trzypasmowy ciąg prowadzi od Śródmieścia, przez ulicę Leszno i Górczewską aż do obwodnicy miasta.

Zaprezentowane zostały dwie koncepcje zagospodarowania rejonu ulicy Górczewskiej. Są to rozwiązania, które mają być punktem wyjścia do dyskusji.

Wariant 1 – przekrój ulicy 2×2 pasy ruchu (zmiana klasy drogi z drogi głównej G na zbiorczą Z), pozostawienie dotychczasowych skrzyżowań, dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy, dodatkowe przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe w zatokach, miejsca postojowe wzdłuż ulicy, miejsca reprezentacyjne o funkcji społecznej, wzbogacenie przestrzeni ulicy rzędami drzew i zielenią niską.

Górczewska Warszawa

Wariant I dla fragmentu ulicy Górczewskiej

Wariant 2 – przekrój ulicy 2×2 pasy ruchu z dodatkowym pasem autobusowym pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a al. Prymasa Tysiąclecia (zmiana klasy drogi z G na Z), rozbudowa skrzyżowania z ul. Syreny, dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy, dodatkowe przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe częściowo na jezdni, więcej miejsc postojowych wzdłuż ulicy, miejsca reprezentacyjne i ciąg pieszy o funkcji społecznej (CH Wola Park – ul. Księcia Janusza/Olbrachta), więcej przestrzeni dla pieszych, wzbogacenie przestrzeni ulicy rzędami drzew i zielenią niską.

Wariant II dla fragmentu ulicy Górczewskiej

Terminy konsultacji

13.04 (piątek), godz. 16:00 – 20:00, SP nr 68 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30

14.04 (sobota), godz. 10:00 – 14:00, SP nr 388 im. Jana Pawła II, ul. Deotymy 25/33

16.04 (wtorek), godz. 16:00 – 20:00, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70

19.04 (czwartek), godz. 16:00 – 20:00, SP nr 68 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30

21.04 (sobota), godz. 09:00 – 13:00, Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”, ul. Powstańców Śląskich 44

24.04 (wtorek), godz. 16:00 – 20:00, SP nr 388 im. Jana Pawła II, ul. Deotymy 25/33

W trakcie spotkań konsultacyjnych będzie można zgłaszać uwagi dotyczące m.in. miejsc postojowych, przystanków, zagospodarowania przestrzeni publicznej i zieleni. W wyniku konsultacji i analiz powstaną projekty przekształcania ulicy na poszczególnych fragmentach stopniowo, po zakończeniu prac nad kolejnymi odcinkami II linii metra.