AKTUALNOŚCI

Studenci architektury o przyszłości Pragi

Projekty wykonane w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury PW pod kierunkiem prof. Sławomira Gzella w roku akademickim 2014/2015

Ustawa o rewitalizacji zapowiadana przez rząd zwiększy możliwości poprawy jakości życia w zaniedbywanych przez dziesiątki lat śródmiejskich dzielnicach naszych miast, takich jak warszawska Praga. Jednym z istotniejszych wątków fachowej dyskusji prowadzonej przy pracach nad tymi przepisami jest rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji. Rozważana jest zmiana niektórych, dotyczących go przepisów, aby lepiej służył on kształtowaniu ładu przestrzennego oraz skutecznemu osiąganiu założonych celów rewitalizacji. W tę dyskusję włączyli się pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przygotowując i prowadząc semestralne ćwiczenie z projektowania planu miejscowego. Jednym z eksperymentalnych celów ćwiczenia było odważne poszukiwanie nowych form zapisów planu miejscowego, odpowiadających na wyzwania rewitalizacji, a odchodzących od rutyny planistycznej.

Wyniki praskich warsztatów rewitalizacyjnych
Dodatkowym wyzwaniem dla studentów było wykorzystanie wyników i wskazań praskich warsztatów rewitalizacyjnych. Zostały one przeprowadzone w pierwszej połowie 2014 r. przez Oddział Warszawski SARP we współpracy z Władzami m. st. Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ oraz Oddz. TUP w Warszawie. Objęły zarówno tereny Starej jak i Nowej Pragi. Koordynatorem warsztatów była wiceprezes OW SARP arch. Marlena Happach. W warsztatach wzięło udział pięć profesjonalnych interdyscyplinarnych zespołów. Rezultatem ich pracy jest pięć opracowań obejmujących propozycje zmian organizacyjnych i przestrzennych, które mają posłużyć Władzom Miasta i Dzielnicy do określenia celów rewitalizacji. Autorzy nadali swoim projektom nazwy hasłowo ilustrujące specyfikę podejścia i główne idee:

Organizacja pracy studentów nad projektami
Praca nad projektami trwała od 2 października 2014 do 7 stycznia 2015 roku. Grupa 32 studentów została podzielona na 5 podgrup, z których każda otrzymała za materiał wyjściowy do pracy jeden z pięciu projektów warsztatowych. Każda z podgrup została podzielona na 3 zespoły autorskie (2- lub 3-osobowe). Każdy z zespołów otrzymał jeden z trzech fragmentów obszaru objętego warsztatami:

  1. Rejon ul. Stalowej – opracowywany pod opieką prof. ndzw. dr hab. arch. Krystyny Guranowskiej-Gruszeckiej i arch. Małgorzaty Łaskarzewskiej.
  2. Rejon Dworca Wileńskiego – opracowywany pod opieką arch. Grzegorza A. Buczka.
  3. Rejon Bazaru Różyckiego – opracowywany pod opieką dra arch. Macieja Lasockiego.

Projekty planów miejscowych rozmieszczono po 3 w 5 kompletach odpowiadających projektom z warsztatów rewitalizacyjnych.


Dzięki uprzejmości autorek (Anety Daniluk, Marty Osowieckiej i Darii Wojciechowskiej) Urbnews.pl przedstawia projekt MPZP dla rejonu Dworca Wileńskiego opracowany na podstawie założeń rewitalizacji “Ekosystem Praga”.


STUDENCI ARCHITEKTURY O PRZYSZŁOŚCI PRAGI
Projekty wykonane w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury PW pod kierunkiem prof. Sławomira Gzella w roku akademickim 2014/2015

19.01 – 01.03.2015

wtorek – niedziela 12:00 – 20:00

Otwarcie wystawy: 19.01.2015, godz. 18:30

Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy
ul.Targowa 50/52, Warszawa

Kurator: arch. Grzegorz A. Buczek

Kierownik projektu: Anna Wigura

Autorzy prac:
Małgorzata Augustyniak, Joanna Wiśniewska, Aleksander Świtkowski, Tomasz Szmerdt, Eliza Jabłońska, Aleksandra Rachwał, Agnieszka Baczyńska, Agata Szkoda, Edyta Milczarek, Jakub Pierzchała, Marcin Andrzejewski, Bartosz Siegieda, Julia Popiołek, Artur Stępniak, Bartosz Trocha, Maciej Wróbel, Martyna Rowicka, Barbara Szol, Aneta Daniluk, Marta Sowiecka, Daria Wojciechowska, Kamila Fiuty, Jakub Franczuk, Marta Szczepańska, Dominika Muras, Michał Wojciechowski, Wiktor Gago, Kuba Pieńkowski, Agnieszka Majkowska, Agnieszka Radomska, Małgorzata Dębowska, Magdalena Niedzielska

źródło: Muzeum Pragi, Muzeum Warszawy
To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.