Zmiany w sercu stolicy: Plan przewiduje zabudowę, miasto odnawia zieleń

Konkurs wyłoni koncepcję modernizacji terenu w sercu stolicy w sąsiedztwie Dworca Centralnego, Pałacu Kultury i stacji metra Centrum. Stołeczny Zarząd Zieleni przedstawi jego efekty za dwa miesiące.

Południowa część Placu Defilad, przy Alejach Jerozolimskich to kluczowa przestrzeń w centrum stolicy. Jednocześnie jest to teren ze skomplikowaną sytuacją własnościową oraz dodatkowym utrudnieniem w zagospodarowaniu w postaci przebiegającej pod terenem linii kolejowej oraz dworcem Warszawa Śródmieście. Osiem lat temu przyjęty został tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Choć plan przewiduje zabudowę kwartałową, teren prawdopodobnie poczeka jeszcze wiele lat na ostateczną realizację założeń. Kolejarze planują w najbliższych latach remont linii średnicowej.

Teren konkursowy w trakcie Euro 2012. Autorzy koncepcji będą musieli dostosować swoje projekty do potrzeb organizacji tego typu imprez masowych; fot. Graeme Maclean (flickr); lic. CC-BY-2.0

Przez odsunięcie w czasie planowanej zabudowy placu, miasto zdecydowało się na tymczasową poprawę estetyki przestrzeni. Poprawiona ma zostać jakość przestrzeni publicznych, w tym zieleni, i wzmocnienie funkcji wypoczynkowej w tym fragmencie ścisłego centrum stolicy. O tym jak będzie wyglądała koncepcja projektowa dowiemy się z ogłoszonego właśnie konkursu. Nie jest ograniczony on dla grup architektów lub urbanistów. Udział w nim będzie mógł wziąć każdy, kto przedstawi wizję obejmującą swoim zasięgiem teren ograniczony ul. E. Plater, Al. Jerozolimskimi i ul. Marszałkowską, po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki.

By uczestniczyć w konkursie należy złożyć pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału, do środy 7 marca, do godz. 15.00. O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie uczestnicy mają zostać powiadomieni do 14 marca. Autorzy będą mieli kolejny miesiąc na przygotowanie prac konkursowych. Będą one oceniane pod czterema kategoriami:

 • Atrakcyjności i integralności kompozycji całości, w tym nawiązaniu do charakteru miejska
 • Wpisaniu w strukturę i charakteru miejsca i miasta
 • Funkcjonalności rozwiązań programowych i przestrzennych
 • Realności realizacji i relacji między nakładami na budowę i eksploatację, a osiągniętymi efektami.

Projekty zapewniać mają także dostępność i bezpieczeństwo w czasie imprez masowych oraz w okresie codziennego użytkowania. Autorzy będą musieli zaproponować rozwiązanie nie droższe niż 5 mln zł. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony 30 tysiącami złotych oraz możliwością negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej. Nagrody za II i III miejsce wynosza odpowiednio 15 000 zł i 5 000 zł.

Wycinek planu miejscowego dla Placu Defilad | UM Warszawa

Prace oceniać będzie sąd konkursowy w składzie:

 • Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy – przewodnicząca;
 • Mirosław Gajdak, główny specjalista w Zespole ds. Rozwoju Zieleni, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – sędzia referent;
 • Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy;
 • Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;
 • Agata Zachariasz, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krajowskiej;
 • Marcel Andino Velez, zastępca dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej;
 • Anna Warmińska, główny specjalista Rejonu Ogrodniczego Śródmieście, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy;
 • Katarzyna Rymsza-Żuk, kierownik Rejonu Ogrodniczego Śródmieście, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Wyniki konkursu poznamy na przełomie kwietnia i maja. Pierwsze działania realizacyjne na tym terenie powinny rozpocząć się już latem tego roku, a pełne zmiany mają być wykonane do października 2019 roku. W czasie prac układ komunikacyjny powinien bez zakłóceń umożliwić pieszym dojście od stacji metra Centrum do Dworca Śródmieście i Dworca Centralnego.

Warto przypomnieć o projektach realizowanych w sąsiedztwie. Dla wschodniej części Placu Defilad w ubiegłym roku również organizowany był konkurs koncepcyjny. Powstaną tam budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa, a także reprezentacyjny Plac Centralny w osi ulicy Złotej. Zmiany dotkną również sąsiednich ulic. Do tej pory w przestrzeni, w której funkcjonowała segregacja ruchu, powstawać zaczęły przejścia dla pieszych. Pierwsze z nich, przez ulicę Emilii Plater, poprawiło dostępność terenu Placu Defilad z sąsiednim centrum handlowym oraz Dworcem Centralnym. Następnie zrealizowano przejścia naziemne przy skrzyżowaniu tej ulicy z Alejami Jerozolimskimi, a w planach jest również przebudowa Ronda Dmowskiego, na skrzyżowaniu Alei i ulicy Marszałkowskiej.