Towarzystwo Urbanistów Polskich z nowym prezesem

Towarzystwo Urbanistów Polskich ma nowego prezesa. Został nim kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. Wybory nowych władz towarzystwa odbyły się w połowie września w Łodzi, podczas XVII Walnego Zjazdu Delegatów TUP.

Źródło: PG

Źródło: PG

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest organizacją społeczną i obywatelską działającą od 1923 r. Obecnie towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych.

Przed Towarzystwem Urbanistów Polskich stoi sporo wyzwań, wiele wyzwań stoi też przed całym środowiskiem urbanistów. Dotyczą one rozwoju nowych form działalności zawodowej związanych m.in. z ustawą o rewitalizacji, ustawą krajobrazową, reformą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ważne są również kwestie stymulowania działalności naukowej, szkoleniowej czy też wreszcie zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową. Jedną z naszych ambicji jest rozwój współpracy międzynarodowej – ze szczególnym naciskiem na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W Europie funkcjonują podobne do naszego stowarzyszenia. One w tej chwili ze sobą nie współpracują i mam nadzieję, że uda się to zmienić – mówi prezes TUP.

Dr hab. Inż. arch. Piotr Lorens, prof. nadzw. PG od ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej (1994 r.) związany jest z Wydziałem Architektury. W latach 1996-97, w ramach stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie ukończył Special Program for Urban nad Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską, poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych. W 2007r., po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, został kierownikiem Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG. Jest również pełnomocnikiem rektora PG ds. analiz urbanistycznych.

– W swojej pracy badawczej i projektowej zajmuję się przede wszystkim zagadnieniami rozwoju i rewitalizacji miast. Można powiedzieć, że kwestia odnowy struktur miejskich, czyli przywracania do życia zdegradowanych fragmentów miast jest głównym przedmiotem mojej działalności badawczej – podkreśla dr hab. Piotr Lorens.

Prof. Lorens od lat angażuje sie w działalność organizacyjną i stowarzyszeniową – jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP. W latach 2003-2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Gdańsku, później był wiceprezesem Zarządu Głównego TUP.

Źródło: Materiały prasowe PG