Projekt nowego rozporządzenia o zakresie i formie projektu budowlanego w konsultacjach

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych.

Z treścią projektu rozporządzenia, oceną skutków regulacji oraz uzasadnieniem do projektu rozporządzenia i jego przepisów, można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tam również zapoznać można się z uzasadnieniem projektu. Konsultacje publiczne będą trwały do 18 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). Nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 19 września 2020 r., czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane.