Skwer B. Lacherta powstanie w Warszawie.

W dniu 15.06.2020 o godzinie 15.30 na skwerze przed biblioteką Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90, odbędzie się  uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwą skweru im. Bohdana Lacherta.

Nazwę tę uzyska skwer po północnej stronie Alei “Solidarności”, przy skrzyżowaniu z ulicą Żelazną. Była to inicjatywa “S.O.S. dla podwórek na Muranowie”. Bogdan Lachert urodził się 13 czerwca 1900 roku. Był współtwórcą grupy Prasens. Autor wielu modernistycznych obiektów, między innymi budynków na stołecznej Saskiej Kępie. W kierowanej przez niego pracowni ZOR (Zakłady Osiedli Robotniczych) powstał w 1949 roku projekt realizacyjny dzielnicy Muranów Południowy.

Konkurs studencki dla skweru

Równocześnie odbędzie się prezentacja wystawy pokonkursowej Eko-aktywne zagospodarowanie skweru im. Bohdana Lacherta w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Celem było innowacyjne i kreatywne opracowanie zagospodarowania Skweru im. Bohdana Lacherta, jako miejsca węzłowego w przestrzeni Muranowa.

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie przestrzeni aktywności ekologicznej w zabudowie śródmiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych: środowiska zamieszkania (relacje oraz procesy społeczne i przestrzenne), środowiska kulturowego (dziedzictwo kulturowe oraz tożsamość miejsca), środowiska naturalnego (krajobraz oraz procesy ekosystemowe w mieście) oraz środowisko informacyjnego (współczesne technologie oraz procesy informacyjne). Prace studenckie zostały wykonane w ramach seminarium projektowego Miejski Prototyp Eko-Aktywny, realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem metody Design Thinking oraz PBL (Problem Based Learning), pod kierunkiem czterech prowadzących, którzy stanową również komitet organizacyjny konkursu.

Prace studentów miały uwzględniać uwarunkowania społeczne i środowiskowe w powiązaniu z tradycją i tożsamością Muranowa oraz wykorzystywać nowoczesne technologie i materiały. Zadaniem zespołów studenckich było przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu, które odpowiadałyby współczesnym wyzwaniom projektowym dotyczącym tworzenia miejsc integracji i aktywności społecznej oraz poprawy komfortu życia mieszkańców, powiązania z twórczością profesora Bohdana Lacherta oraz historią, tradycją i kulturą Muranowa, twórczego pro-środowiskowego rozwiązania terenów biologicznie czynnych uwzględniając potrzeby  miejskiego ekosystemu, bioróżnorodności i retencji wody opadowej oraz wykorzystania nowoczesnych materiałów i technologii cyfrowych.

Efektem jest sześć proponowanych rozwiązań. Studenci opracowali wirtualne modele zagospodarowania i wyposażenia Skweru im. Bohdana Lacherta w odniesieniu do współczesnych potrzeb i tendencji projektowych w powiązaniu z założeniami pro-środowiskowymi, dziedzictwa kulturowego i interaktywnego modelowania.

I miejsce otrzymał zespół w składzie: Dominika Bojarczyk, Zuzanna Pomaska oraz Krzysztof Reczulski.

Skwer Lacherta wiz. Dominika Bojarczyk, Zuzanna Pomaska, Krzysztof Reczulski

wiz. Dominika Bojarczyk, Zuzanna Pomaska, Krzysztof Reczulski

II miejsce otrzymał zespół w składzie: Anna Stępień, Barbara Strzelczyk, Zuzanna Woźnicka

Współorganizator konkursu:

Koło Architektury Zrównoważonej Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich
Producent oprogramowania Vectorworks Poland
Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com
Partnerzy wydarzenia:
Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Biblioteka publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Zespół szkół fototechnicznych
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wola (OSiR Wola)
Patron Medialny:
Urbnews.pl