AKTUALNOŚCI

Poznań: Wytyczne dotyczące lokalizowania automatów paczkowych

Miasto Poznań opracowało zestaw wytycznych dotyczących lokalizowania urządzeń przechowujących przesyłki lub automatów sprzedających.

Zestaw wytycznych dotyczących lokalizowania urządzeń przechowujących przesyłki lub automatów sprzedających opracował poznański Wydział Urbanistyki i Architektury urzędu miasta we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Od kilku lat urządzenia tego typu stanowią obecnie nieodłączną część miejskiego krajobrazu. Zgodnie z danymi Colliers, na koniec 2021 r. ilość automatów paczkowych w Polsce wyniosła około 18 tysięcy, a według szacunków do końca tego roku ich liczba przekroczyć ma 25 tysięcy. Wraz ze wzrostem ich liczby, rośnie zagrożenie dla ładu przestrzennego. W przestrzeni publicznej polskich miast i wsi pojawiały się liczne przykłady urządzeń, które wzbudzały negatywne reakcje mieszkańców. Na czele z automatem na wrocławskim Biskupinie, który określono ironicznym hasłem “Paczkomatka”:

Pojawiały się również liczne kontrowersje dotyczące obsługi automatów paczkowych przez kurierów. Lokalizacja urządzeń skutkuje często niepożądanymi zachowaniami kierowców dowożących do nich paczki i znacznym pogorszeniem bezpieczeństwa pieszych:

 

To między innymi z tych powodów zareagować zdecydowało się miasto Poznań. Przygotowana publikacja pomóc ma ujednolicić zasady sytuowania maszyn paczkowych na miejskich gruntach. Wytyczne zawierają zbiór zaleceń dotyczących lokalizacji urządzeń tak, aby nie zakłócały one dostępu dla komunikacji pieszej i drogowej. Przykładowo, w przypadku modernistycznych osiedli mieszkaniowych lub luźnej zabudowy szerokość terenu, dostępna dla pieszych powinna wynosić co najmniej 2 m. Dokument określa także ich parametry względem pobliskich budynków. Publikacja reguluje kolorystykę, dopuszczalne oświetlenie oraz wielkość reklam, jakie można umieszczać na urządzeniach. Autorzy sugerują też, by były one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – zaleca zapewnienie miejsca postojowego o wymianach 5 na 3,6 m w pobliżu automatu.

Ważne jest też wpasowane w istniejące zagospodarowanie terenu. Według autorów, automaty należy sytuować przy ścianach istniejących budynków. W przypadku lokalizacji przy elewacji budynku, jego fragmenty nie powinny wystawać poza ścianę, przy której się znajduje. Zaleca się rezygnację z automatów wolnostojących.

Automaty zaczynają być coraz bardziej widoczne, w skrajnych przypadkach szpecąc tereny osiedli. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku, a także mając na uwadze piękno miasta, opracowaliśmy wytyczne wraz z dobrymi praktykami. Liczymy, że przyczynią się one do zwiększenia estetyki miejsc, w których będą lokalizowane tego typu urządzenia

– mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

Właściciele prywatnych nieruchomości mogą skorzystać z niej jako podręcznika dobrych praktyk.

W Poznaniu automaty nie mogą być sytuowane w obrębie “Parku Kulturowego Stare Miasto”. Ich ustawienie w strefie ochrony konserwatorskiej, przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków czy w pasie drogowym wymaga uzyskania odpowiednich zgód lub pozwoleń od urzędu miasta lub ZDM.

Wytyczne lokalizowania automatow przechowujacych przesylki