AKTUALNOŚCI

Poznaliśmy laureatów Konkursu „Normalizacja i ja” pod tytułem „Normy + miasto = Smart City”

15 marca br. w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polski Komitet Normalizacyjny zorganizował 8. edycję Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”. Hasłem przewodnim w tym roku były „Normy + miasto = smart city”. W trakcie spotkania ogłoszono również laureatów konkursu dla uczniów i nauczycieli.

Celem Konferencji było m.in. ukazanie norm jako źródła wiedzy eksperckiej i najlepszych praktyk, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia  i środowiska. Mogą zapewnić zharmonizowane wskaźniki rozwoju, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, lub zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą również zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawnia proces podejmowania decyzji. Te wszystkie elementy mają zachęcić nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.

Wręczenie nagród laureatom VI konkursu „Normalizacja i ja”

W trakcie konferencji podsumowano także VII Ogólnopolski Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja”. W tym roku nadesłano 151 prace: 76 grafik, 54 esejów, 11 filmów i 10 scenariuszy lekcji. Oto lista nagrodzonych nauczycieli i uczniów:

W kategorii SCENARIUSZ LEKCJI:

 • I miejsce: Elżbieta Replińska, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach;
 • II miejsce: Aneta Kotala, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie;
 • III miejsce: Magdalena Ankiewicz-Kopicka, nauczyciel w X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni.

W kategorii GRAFIKA:

 • I miejsce: Weronika Krawczyk, uczennica II klasy w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku;
 • Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać drugiego miejsca w tej kategorii
 • III miejsce: Paulina Kołak, uczennicy II klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

W kategorii ESEJ (uczniowie):

 • I miejsce: Bartłomiej Jakoniuk, uczeń II klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie;
 • II miejsce: Adam Skorupski, uczeń klasy Id technikum w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych im. Żołnierzy Armii Krajowej “Żywiciel” w Warszawie;
 • III miejsce: Paweł Kapela, uczeń I klasy Technikum w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.

W kategorii FILM:

 • I miejsce: Igor Białk, uczeń II klasy Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie;
 • II miejsce: Kamil Oleszkiewicz i Paweł Urzenitzok, uczniowie III klasy w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Zabrzu.
 • Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać trzeciego miejsca w tej kategorii.

Wręczenie nagrody „Promotor Edukacji Normalizacyjnej”

Promotor Edukacji Normalizacyjnej to honorowy tytuł przyznawany przez PKN osobom lub instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, przyczyniającym się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej, czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania.

W tym roku, tytułem tym wyróżniono Bożenę Mayer-Gawron – eksperta MEN z zakresu kształcenia zawodowego oraz Katarzynę Majewską-Mrówczyńską, dyrektora Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ochotniczy Hufiec Pracy, Prezydenta Miasta Gdyni.

Patroni Medialni: Perspektywy, Studia.net, Studies.info, Urbnews.pl, InteligentneMiasta.pl oraz Smart City Blog.

Więcej informacji o konferencji oraz nagrodzone prace można zobaczyć na stronie: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konferencje