Ostatnie dni na zgłoszenia w konkursie TUP na najlepszą przestrzeń

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich przyjmują zgłoszenia do udziału w czternastej edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Czas na zgłoszenia trwa do połowy września.

Geopark w Kielcach otrzymał Grand Prix w poprzedniej edycji konkursu

Geopark w Kielcach otrzymał Grand Prix w poprzedniej edycji konkursu | fot. materiały prasowe

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane są zgłoszenia przestrzeni publicznych od wszystkich zainteresowanych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie:

  • Nazwę i adres korespondencyjny podmiotu władającego zgłaszaną przestrzenią publiczną.
  • Nazwę miejsca (obszaru, terenu, zespołu obiektów, ew. obiektu).
  • Adres miejsca zgłaszanej przestrzeni publicznej.
  • Prezentację fotograficzną miejsca w formie wydruków lub w wersji cyfrowej.
  • Krótkie uzasadnienie wyboru przestrzeni publicznej do zgłoszenia na konkurs.

należy składać mailowo na adres: [email protected] bądź do biura TUP w terminie do 15 września 2021 roku.

Podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem, czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W drugim etapie konkursu właściciele i zarządzający nominowanymi przestrzeniami będą proszeni o przygotowanie szerszego opisu danej inwestycji w oparciu o Załącznik 2 do Regulaminu konkursu. Zgłoszenia do drugiego etapu konkursu będą przyjmowane do połowy listopada 2021.

Nagrodzeni w 2020 roku

W poprzedniej edycji nagrodę Grand Prix otrzymała rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce. Za najlepiej zrewitalizowana przestrzeń publiczną uznano zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie (projekt “Pociąg do kultury”). Najlepsza przestrzenią w zieleni został Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu, za rewitalizację w zieleni nagrodzono projekt ze Świdnicy.