AKTUALNOŚCI

Kokosy dla młodych transportowców rozdane

Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu „KOKONAT 2017” za nami! W tym roku konferencja organizowana przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej odbyła się w dniach 20-21 kwietnia. To czwarte już spotkanie młodych transportowców, którzy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami oraz wynikami badań, które prowadzili. Podczas konferencji zaprezentowało się 44 prelegentów reprezentujących 13 uczelni z 9 miast Polski i Ukrainy. Tradycyjnie podczas konferencji rozdano kokosowe statuetki. W tym roku „Złoty kokos” trafił do prelegentów z Politechniki Gdańskiej.

O rosnącej randze konferencji świadczy również długa lista patronów i partnerów konferencji. Patronami honorowymi tegorocznej edycji byli: pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, pan Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa oraz JM Rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior. Partnerami konferencji byli: Kraków Airport, Traficar, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, Muszynianka, U-MOB Life oraz Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki Gdańskiej. Ponadto patronami medialnymi wydarzenia byli: Urbnews, edroga.pl, Transport Miejski i Regionalny, Europarking.pl, Transport Publiczny, Rynek Kolejowy, Rynek Infrastruktury i portal Magiczny Kraków.

Konferencję w tym roku rozpoczął duet w składzie Krystian Banet oraz Sylwia Olko, którzy od kilku miesięcy przewodniczyli pracom Komitetu Organizacyjnego konferencji. Oficjalnego rozpoczęcia i powitania zgromadzonych Gości dokonał przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, który od tego roku akademickiego jest również Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej. Podczas sesji otwarcia zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać prelekcji zaproszonych Gości. Na początku pan Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport opowiedział na temat portu lotniczego Kraków-Balice, jako największej inwestycji Małopolski w ostatnim czasie. Następnie dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof PŚ zapoznał zgromadzonych słuchaczy z problemami ochrony środowiska, ekonomiki i bezpieczeństwa transportu w aspekcie implementacji metody PBN/GNSS. W dalszej części pan Paweł Chałupczak ze Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej przedstawił prezentację nt. „Działania transportowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej”. Zwieńczeniem sesji otwarcia była prezentacja dr inż. Katarzyny Nosal z Politechniki Krakowskiej dotycząca projektu europejskiego U-MOB Life, którego celem jest transfer wiedzy i doświadczenia w zakresie zrównoważonej mobilności.

W ciągu dwóch dni konferencji odbyło się 6 sesji referatowych podczas których wygłoszono 27 referatów oraz jedna sesja Pecha Kucha gdzie wygłoszono 6 prezentacji. Nowością względem poprzednich edycji konferencji była sesja posterowa na którą zgłoszono 5 plakatów. Podczas tegorocznej edycji ponownie wykorzystano miernik hałasu i w obrębie każdej sesji nagradzano osoby, które wywołały najgłośniejszą reakcję publiczności. Najwięcej nagród w tym aspekcie zdobyli prelegenci z Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Politechniki Gdańskiej (sesje: I – V). W sesji VI zwyciężyli członkowie Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, zaś w sesji Pecha Kucha najgłośniejsze brawa otrzymał przedstawiciel Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej. Poniżej pełna lista nagrodzonych za najgłośniejsze reakcje publiczności:

  • I sesja – Lidia Zielińska i Dominika Kwiatkowska – 88,3 dB,
  • II sesja – Emil Włuka – 86,1 dB,
  • III sesja – Klaudia Przybysz – 88,2 dB,
  • IV sesja – Aleksandra Zbroszczyk i ex aequo Joanna Durlik – 87,8 dB,
  • V sesja – Anita Jaedtke – 87,2 dB,
  • VI sesja – Ania Zawisza, Jan Paszkowski i Szczepan Barnaś – 85,3 dB,
  • sesja Pecha Kucha – Jakub Kaczorowski – 87,8 dB.

Na zakończenie konferencji wręczono nagrody za najlepszy poster, najlepszą prezentację Pecha Kucha oraz statuetki za najlepsze referaty. Zdaniem uczestników konferencji najlepszy poster wykonała Ewelina Stypułkowska z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, która na swoim posterze starała się odpowiedzieć na pytanie „Czy w mieście potrzebny jest rynek?”. W sesji Pecha Kucha nagrodę specjalną od Sekretarza naukowego konferencji – dr. inż. Tomasza Kulpy – za najlepszą prezentację otrzymał Jakub Kaczorowski z Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej, który wygłosił prezentację pt. „Koncepcja zwiększenia wykorzystania linii kolejowych na praskiej części Warszawy dzięki budowie nowych przystanków”.

Ponadto Komitet Naukowo-Programowy wybrał najlepsze referaty IV edycji KOKONAT-u. W imieniu Przewodniczącego Komitetu Naukowo-Programowego dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK  nagrodę wręczyli: dr inż. Marek Bauer oraz Sekretarz naukowy konferencji dr inż. Tomasz Kulpa. W tym roku nagrody otrzymali:

  • I miejsce i tytuł „Złotego kokosa” zdobyli Eliza Ciszewska-Kulwińska i Maciej Łada z Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Politechniki Gdańskiej za referat „Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół”,
  • II miejsce i tytuł „Srebrnego kokosa” zdobyły Katerina Antonenko i Yana Litvinova z Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnieprze za referat „Mathematical tools for modeling of multimodal transport nodes”,
  • III miejsce i tytuł „Brązowego kokosa” zdobyli Hubert Malinowski i Mateusz Oksimowicz ze Studenckiego Koła Naukowego „Drogowiec” Politechniki Białostockiej za referat „Badania prędkości odcinkowej na wybranych drogach w województwie podlaskim”.

Dodatkowo Komitet Naukowo-Programowy przyznał jedno wyróżnienie dla Aleksandry Dobrowolskiej ze Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Ruchu Drogowego Politechniki Warszawskiej za referat „Koncepcja organizacji ruchu oraz polityki parkingowej na terenie Kampusu Centralnego Politechniki Warszawskiej”.

Tradycyjnie w pierwszy dzień konferencji odbyła się również gra miejska. Tegoroczna edycja pod nazwą „Transportowa Rzeczpospolita Ludowa” rozgrywała się w starej części Nowej Huty – dzielnicy Krakowa, która pierwotnie powstała jako odrębne miasto. Uczestnicy przeniesieni w klimat PRL przemierzali socrealistyczną dzielnicę w poszukiwaniu sklepów: Społemu, Cepelii, ZURiT-u, sklepu mięsnego i Pewexu gdzie wykonywali zadania i zdobywali deficytowe produkty, tak aby skompletować listę zakupów. Tajny Współpracownik znajdujący się w każdej drużynie utrudniał to zadanie donosząc na swoją drużynę do Milicji Obywatelskiej. Każda drużyna po realizacji zadań musiała dostać się na przystanek aby wsiąść do zabytkowego, przegubowego Ogórka, czyli autobusu Jelcz 021, który jest jedynym zachowanym pojazdem tego typu w Polsce. Najlepszą drużyną okazali się Hutnicy (Gabriela Skrajna, Aleksandra Zbroszczyk i Lidia Zielińska), wykonując 126% procent normy. Jako Tajny Współpracownik najlepiej spisała się Małgorzata Dembek, zaś specjalna nagrodę Milicji Obywatelskiej za najwięcej donosów zdobył Paweł Dziennik. Po grze miejskiej w nawiązaniu do klimatu PRL uczestnicy udali się na dalszą integrację do klubu „Społem Deluxe”.

Tegoroczna edycja była dużym wyzwaniem organizacyjnym, dlatego też nie odbyłaby się bez wsparcia członków Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych oraz pracowników Zakładu Systemów Komunikacyjnych. Wszyscy włożyli wkład w to, aby konferencja była na najwyższym poziomie, a rosnące zainteresowanie i pozytywny odbiór ze strony studentów to najlepsza nagroda za poświęcony czas i trud. Dzięki współpracy z Kołem Naukowym Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Politechniki Gdańskiej wprowadzamy dwuletni cykl konferencji „KOKONAT”. W maju br. i w kolejnym roku zapraszamy do Gdańska na Trójmiejskie Ogólnopolskie Seminarium Transportowe, natomiast w Krakowie widzimy się już za dwa lata na jubileuszowej, V Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu „KOKONAT”.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.