O gęstości zaludnienia na przykładzie Manili – najgęściej zaludnionego miasta świata.

Na jakość terenów, na których mieszkamy wpływ ma bardzo wiele czynników. Ważny jest klimat, położenie miasta, sieć transportowa. Bardzo istotna jest także gęstość zaludnienia miasta, i właśnie tym czynnikiem zajmiemy się w naszym dzisiejszym artykule, przy okazji opisując najgęściej zaludnione miasto na świecie – Manilę.

Gęstość zaludnienia to wskaźnik pokazujący wielkość osadnictwa ludności na określonej powierzchni terenu. Najczęściej ustala się go w postaci liczby osób zamieszkujących dane miasto w przeliczeniu na kilometr kwadratowy.

Wzór na gęstość zaludnienia: af833b06d481c39b3a253de4c76eec55

gdzie GL – gęstość zaludnienia L – liczba ludności P – powierzchnia

Od czego zależy więc gęstość zabudowy? Składa się na to wiele czynników. Jednym z nich jest sposób, w jaki zabudowywane jest miasto – ekstensywny czy intensywny? Miasta położone na lądach, gdzie obszary rozwojowe są pod dostatkiem cechują się przeważnie dość rzadką strukturą zaludnienia. Inaczej jest w przypadku miast, gdzie dostępność terenów inwestycyjnych jest znacznie uszczuplona, co wymusza rozwój budownictwa intensywnego – doskonałym przykładem są azjatyckie, wyspiarskie miasta.  Prawidłowość wyżej postawionej tezy świetnie potwierdza poniższa mapa – przedstawiająca średnią gęstość zaludnienia na świecie:

CvB0R3o

Oczywiście, wartość wskaźnika gęstości zaludnienia jest ściśle powiązana z wartością intensywności zabudowy – przecież dana ludność musi gdzieś mieszkać. Brać należy poprawkę na styl życia w danym miejscu – w państwach azjatyckich średnia powierzchnia mieszkania jest zdecydowanie mniejsza niż w Europie, więc przy tej samej intensywności zabudowy, gęstość zaludnienia może się różnic.

Tematyka gęstości zaludnienia oraz intensywności zabudowy jest często tematem poruszanym na spotkaniach oraz konferencjach urbanistycznych, gdzie podejmowane są próby ustalenia, jaka gęstość zaludnienia jest optymalna – zapewniającą wygodne warunki życia w mieście. Tematyka ta została także poruszona na  warszawskich warsztatach UrbanLab, gdzie rozmowy ekspertów dotyczyły zwartości zabudowy. Podkreślano, że przy wysokiej intensywności, można zaprojektować miejsce przyzwoite do życia dla mieszkańców. Kluczem sukcesu kształtowania zwartej zabudowy jest równoczesne projektowanie terenów otwartych oraz przestrzeni publicznych. Jak podkreślał szwajcarski ekspert – Kees Christiansen istotna jest różnorodność w kształtowaniu zabudowy – „diversity of density”. Głównym czynnikiem kształtującym zwartość zabudowy we współczesnym świecie pozostaje ekonomia, istotny jest również kontekst miejsca – genius loci oraz partycypacja społeczna w kreowaniu zabudowy i otoczenia.

Jak żyje się w takich miastach? Z jakimi problemami mogą zderzać się mieszkańcy tego miasta? Postaramy się opisać na przykładzie Manili – najgęściej zaludnionego miasta na świecie.

Manila to  stolica Filipin, położona na wyspie Luzon, przy ujściu rzeki Pasig do Zatoki Manilskiej. Miasto jest drugim największym miastem w Filipinach. Jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym oraz akademicko-naukowym, przez co jego populacja stale rośnie. Obecnie, miasto jest oficjalnie najgęściej zaludnionym miastem na świecie – według ostatniego spisu ludności, Manilę zamieszkuje  1,652,171 osób, przy powierzchni niespełna 38.55 km², co daje średnio 43,079 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Warto zaznaczyć, że najgęściej zaludniona dzielnica mieści średnio 68,266 osób/km² ! Dla porównania – gęstość zaludnienia Warszawy wynosi 3317 osób/km²

Taka gęstość zaludnienia niesie za sobą wiele przeciwności, które mają mieć duży wpływ na życie mieszkańców. Pierwszą z nich jest transport. Tak duże zaludnienie na tak małej powierzchni oznacza niestety ciągłe korki. Należy także pamiętać, że w tym przypadku także komunikacja zbiorowa jest przepełniona, co powoduje istotne problemy komunikacyjne. Drugim problemem są zanieczyszczenia. Ogromna ilość mieszkańców generuje także ogromne ilości śmieci. Znaczne zanieczyszczenia powietrza generuje także ruch samochodowy.  Ostatnim problemem, który wymienimy są różnice społeczne. W tak gęstym mieście różnice między klasami społecznymi są wyjątkowo mocno widoczne, co może prowadzić do konfliktów społecznych i niepokojów i takie miejsce staje się więc istną mieszanką wybuchową społeczeństw.

Czy takie miasto jest dobrym miejscem do życia? Pozostawimy to każdemu do osobistej oceny. Gęstość miast jest bardzo istotnym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę w procesie planowania miast. Oczywiście, z jednej strony należy dbać o odpowiednią gęstość zabudowy, lecz pamiętając o racjonalnych granicach.