Rozmieszczenie liczby wskazań respondentów – propozycji zmian w kategorii ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/

Rozmieszczenie liczby wskazań respondentów – propozycji zmian w kategorii ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/

Rozmieszczenie liczby wskazań respondentów – propozycji zmian w kategorii ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/