Społeczna waloryzacja przestrzeni na podstawie średniej ocen okolic miejsc zamieszkania (czynnik oceniany: ilość zieleni) Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/

Społeczna waloryzacja przestrzeni na podstawie średniej ocen okolic miejsc zamieszkania (czynnik oceniany: ilość zieleni) Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/

Społeczna waloryzacja przestrzeni na podstawie średniej ocen okolic miejsc zamieszkania (czynnik oceniany: ilość zieleni) Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/