AKTUALNOŚCI

Rozmieszczenie liczby wskazań w 3, spośród 8 kategorii propozycji zmian – brak zieleni (warstwa zielona), brak placów zabaw (warstwa jasnożółta), brak urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (warstwa pomarańczowa) Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/

Rozmieszczenie liczby wskazań w 3, spośród 8 kategorii propozycji zmian – brak zieleni (warstwa zielona), brak placów zabaw (warstwa jasnożółta), brak urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (warstwa pomarańczowa) Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/

Rozmieszczenie liczby wskazań w 3, spośród 8 kategorii propozycji zmian - brak zieleni (warstwa zielona), brak placów zabaw (warstwa jasnożółta), brak urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych (warstwa pomarańczowa) Źródło: http://geoankietaolsztyn.pl/wyniki-badan-geoankieta-olsztyn/