XII edycja konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu ogłasza XII edycję konkursu pod hasłem „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”.

Kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce – to najważniejsze cele konkursu.

Analizowane będą projekty w przestrzeni publicznej zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną na terenie województwa wielkopolskiego.  Przedsięwzięcia mają charakteryzować się wysoką wartością: społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania regulaminowe.

Termin zgłaszania realizacji upływa dnia 20 grudnia 2022 r.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin, a dodatkowych informacji udziela Sekretarz XII edycji konkursu kol. Magdalena Trzpil.

Więcej szczegółów na stronie Towarzystwa Urabanistów Polskich pod linkiem.