Wrocławskie referendum – mieszkańcy zdecydują o przyszłości miasta

6 września będziemy głosować w ogólnopolskim referendum na temat ordynacji wyborczej, podatkowej oraz finansowania partii politycznych. Tego samego dnia we Wrocławiu odbędzie się referendum lokalne.

Mieszkańcy miasta będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat przyszłości Wrocławia. Magistrat postawił cztery pytania dotyczące komunikacji, imprez masowych i rewitalizacji:

  • Czy jesteś za ochroną historycznego centrum Wrocławia poprzez stopniowe ograniczanie ruchu samochodowego w centrum, czyli na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto”?
  • Czy jesteś za tym, aby w przyszłości we Wrocławiu powstało metro?
  • Czy jesteś za tym, aby w przyszłości Wrocław ubiegał się o organizację imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu międzynarodowym, takich jak Europejska Stolica Kultury 2016 i World Games 2017?
  • Czy jesteś za zwiększeniem nakładów na rewitalizację kamienic oraz wnętrz międzyblokowych i podwórek?
fot. Klearchos Kapoutsis; źródło: flickr.com; lic. CC-BY 2.0

fot. Klearchos Kapoutsis; źródło: flickr.com; lic. CC-BY 2.0

Opowiedzenie się za zmianami komunikacyjnymi na terenie powstałego w ubiegłym roku parku kulturowego doprowadzi do stopniowego ograniczania udziału samochodów w ruchu w centrum. Urząd Miasta dostrzega możliwość znacznej zmiany układu komunikacyjnego. Ulice przekształcane będą w strefy piesze z dopuszczeniem ruchu rowerowego, uniemożliwiony zostanie przejazd tranzytowy przez obszar, zachowany zostanie zaś dojazd do posesji. Sukcesywnie zmniejszana ma być liczba miejsc parkingowych na chodnikach i wzdłuż jezdni, auta parkować powinny w garażach wielokondygnacyjnych lub podziemnych. Eliminacja ruchu samochodowego skutkować będzie zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza oraz poziomem hałasu. Większe znaczenie zyska komunikacja publiczna, powstać mają punkty przesiadkowe i parkingi P+R.

Drugie pytanie również dotyczy zagadnień komunikacyjnych. Przychylność mieszkańców nie poskutkuje powstaniem kolejki – to proces kosztowny i długotrwały, swoimi ramami daleko wykraczający poza kadencyjność polskich samorządów. Przy pozytywnym odzewie mieszkańców włodarze miasta przeprowadzą analizy przebiegu metra we Wrocławiu, pod uwagę wzięty zostanie oczywiście również aspekt ekonomiczny. Rozpocznie się również proces pozyskania funduszy ze środków europejskich i krajowych. W miejskich dokumentach planistycznych zostaną zabezpieczone miejsca przebiegu trasy i węzłów przesiadkowych.

Wrocław był w ostatnich latach organizatorem dużych imprez o znaczeniu międzynarodowym, dwie – Europejska Stolica Kultury 2016 oraz The World Games 2017 – odbędą się w niedalekiej przyszłości. Władze chcą poznać opinie mieszkańców, czy angażowanie się w organizację takich wydarzeń stanowi dobrą promocję miasta i przynosi wymierne skutki. Realizacja projektów wiąże się zazwyczaj z dużymi zobowiązaniami finansowymi. Zostaje po nich infrastruktura, która może służyć mieszkańcom, ponadto promocja miasta generuje ruch turystyczny.

Rynek na Psim Polu; fot. Tomasz Walków; źródło: UM Wrocław

Rynek na Psim Polu; fot. Tomasz Walków; źródło: UM Wrocław

Ostatnie pytanie zostało wybrane przez mieszkańców miasta spośród 231 propozycji, dotyczy ono przeznaczenia większych środków na proces rewitalizacji zabudowy. W planie ratusza jest podwojenie sumy w przeciągu sześciu lat – obecnie na ten cel wydaje się około 15 mln zł rocznie (bez uwzględnienia funduszy unijnych). Pomysł cieszy się popularnością ze względu na już ukończone realizacje na Psim Polu i Nadodrzu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej referendum, na której można przeczytać opinie „za” i „przeciw” oraz szczegółowe informacje na temat głosowania.

Głosowanie w referendum lokalnym odbędzie się w tych samych lokalach wyborczych, jednakże w innych pomieszczeniach. Różne są również godziny głosowania – referendum ogólnopolskie jest możliwe między 6 a 22, lokalne natomiast między 7 a 21.