AKTUALNOŚCI

Warszawa z nową Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną

fot. Lemarx | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 17 stycznia 2020 roku powołano nową kadencję Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalono zasady jej działania.

MKUA opiniuje koncepcje i projekty planów miejscowych, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski o lokalizację inwestycji składanych w trybie tzw. „specustawy mieszkaniowej”. Komisja może opiniować inne sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy lub obszaru metropolitalnego Warszawy przedstawione przez Prezydenta miasta.

Komisja powołana na dwuletnią kadencję składa się ze specjalistów dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki,  architektury, komunikacji i ochrony środowiska. Prezydent do komisji powołał 44 osoby, które tworzą dwa zespoły: roboczy oraz ekspertów.

Przewodniczącym Komisji został Tomasz Majda, a Wiceprzewodniczącym Maciej Czeredys.

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się już 17 stycznia, MKUA zajęła się wnioskiem o ustalenie lokalizacji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej  położonej przy Al. Wilanowskiej 196 na Mokotowie. Komisja negatywnie zaopiniowała inwestycję.

Poniżej przedstawiamy pełny skład komisji w kadencji na lata 2020-2022:

Zespół roboczy:

 1. Biernacka Justyna
 2. Czeredys Maciej
 3. Detko Paweł
 4. Jakiel Jan
 5. Kosik-Kłopotowska Anna
 6. Majda Tomasz
 7. Mirecka Małgorzata
 8. Owadowicz Michał
 9. Przygońska Jolanta
 10. Sobierajska Izabela
 11. Szumielewicz Robert
 12. Trammer Hubert
 13. Trębacz Paweł
 14. Zaremba Patryk

Zespół ekspertów:

 1. Arczyńska Monika
 2. Chojnacki Grzegorz
 3. Domaradzki Krzysztof
 4. Górzyński Łukasz
 5. Grabowska Anna
 6. Jędrzejczak Dominika
 7. Kasprzycki Paweł
 8. Kempa Jan
 9. Kolipiński Bartłomiej
 10. Kowińska Hanna
 11. Kuciewicz Małgorzata
 12. Kudawska-Goc Krystyna
 13. Mikos Marek
 14. Mycielski Maciej
 15. Ozimek Krzysztof
 16. Pancewicz Łukasz
 17. Pedrycz Paweł
 18. Rosłan Bartosz
 19. Sadowy Katarzyna
 20. Sawicka Dorota
 21. Sikorski Michał
 22. Sojka Radosław
 23. Sołtys Maria
 24. Stelmach Bolesław
 25. Szerszeń Jacek
 26. Szulczewska Barbara
 27. Ścisło Mariusz
 28. Tatjewski Michał
 29. Tichner Leszek
 30. Użdalewicz Zygmunt