Warszawa bez pstrokatych słupków

Przed długim weekendem majowym Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie w sprawie słupków blokujących i ogrodzeń łańcuchowych. Ze stolicy zniknie większość pstrokatych słupków, zwanych prześmiewczo “pariotkami”.

Jednostki miejskie będą mogły korzystać jedynie z dwóch warszawskich wzorów słupków – historycznego i współczesnego, o stonowanej, ciemnej kolorystyce. Wzory są wykonane specjalnie dla miasta i są jego własnością.

Warszawa słupki

Słupki w Warszawie | fot. WW

Po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta, stare biało-czerwone słupki będą wymieniane sukcesywnie. Następować to będzie w ramach bieżących prac remontowych.

Mamy nadzieję, że tym samym irytujący wciąż problem pstrokatych ”słupków-patriotków” przechodzi do przeszłości – wyjątkiem, są, rzecz jasna, szczególne sytuacje wynikające z wymogów bezpieczeństwa ruchu.

‘- napisał Wojciech Wagner ze stołecznego Ratusza

O wyglądach innych elementów małej architektury, decydować miała warszawska uchwała krajobrazowa, przyjęta w dniu 16 stycznia 2020 roku. Jednak już 25 lutego Wojewoda Mazowiecki opublikował rozstrzygnięcie nadzorcze i stwierdził nieważność całej uchwały. Jego zdaniem uchwała nie jest zgodna z prawem.