Urban Management – nowe międzynarodowe studia

Pragniemy poinformować o pierwszym w Polsce partnerstwie na rzecz edukacji zawiązanym pomiędzy uczelniami polską i holenderską. Współpraca zaowocowała utworzeniem unikatowego kierunku kształcenia: URBAN MANAGEMENT. Uczelnie połączyły swoje doświadczenie, wiedzę i praktykę. NHTV Breda University of Applied Sciences to jedna z najlepszych uczelni nauk stosowanych w Holandii, natomiast Collegium Da Vinci to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce i jedyna w Polsce posiadająca w swojej ofercie kierunek URBAN MANAGEMENT.

URBAN MANAGEMENT to odpowiedź na potrzebę przyszłego, nowoczesnego zarządzania i planowania w miastach i regionach. Zmieniająca się gospodarka i społeczne oczekiwania w coraz bardziej cyfrowym świecie są tylko wyznacznikami szybko zmieniającego się otoczenia. Młodzi ludzie muszą konfrontować się z wieloma nowymi wyzwaniami, które wymagają umiejętności zarządzania i wdrażania zmian w miastach i regionach. Rosnące oczekiwania dotyczące jakości usług publicznych, komfortu życia, funkcjonalnej przestrzeni, sprawnej komunikacji będą prowadziły do nowego wymiaru zarządzania i sprawowania polityki. Wiąże się z tym również umiejętność działania w ramach międzynarodowych standardów i sieci współpracy.

Stworzenie profesjonalnego, międzynarodowego otoczenia edukacyjnego to ważny krok w kierunku odpowiedniego przygotowania młodych ludzi, chcących uczestniczyć czynnie w procesie kształtowania miast, do interesującej kariery zawodowej. Międzynarodowy program studiów licencjackich o profilu inżynierskim w ramach kierunku URBAN MANAGEMENT, którego realizacja rozpoczyna się w październiku 2017 r., oparty jest na holenderskim modelu nauczania, ściśle łączącym teorię z praktyką. Grupa zaangażowanych wykładowców to doświadczeni profesjonaliści z Polski i Holandii. Zagraniczne wyjazdy studyjne i praktyki studenckie wypełniają ważną część programu. Międzynarodowy charakter studiów tworzy solidną bazę dla kontynuowania nauki w ramach studiów magisterskich. To także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i szerszego spojrzenia na zachodzące w Europie i świecie procesy, które wpływają na codzienne funkcjonowanie społeczności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacjami na temat URBAN MANAGEMENT na stronie internetowej: www.cdv.pl/urban-management.

Z poważaniem

Dr inż. Krzysztof Nowakowski
Rektor Collegium Da Vinci

Huub Droogh
Partner RDH Urban