Rusza nabór wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

NFOŚiGW uruchomił drugą turę środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroinstalacji prosumenckich. Wnioski będzie można składać w Oddziałach BOŚ Banku. Dofinansowanie w programie Prosument udzielane jest do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji. Można uzyskać dotację w wysokości nawet 40 proc. kosztów przedsięwzięcia, reszta to kredyt na preferencyjnych warunkach.

Prosument to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dla tych, którzy chcą produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawać do sieci. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej.

NFOŚiGW zarezerwował na ten cel 800 mln zł, w tym 280 mln zł na wypłaty w formie dotacji i 520 mln zł na wypłaty pożyczek dla umów zawieranych w latach 2014-2020. W ubiegłym roku w ramach programu zawarto umowy na kwotę ponad 155 mln zł. Dotychczas wypłacono 47,6 mln zł, a do sieci przyłączono kilka tysięcy instalacji*. Dlaczego nie więcej?  – Z badania, które przeprowadziliśmy dwa lata temu wynikało, że dwie trzecie obywateli nie wiedziało czym są Odnawialne Źródła Energii. Aż 95 proc. z nich nie odróżniało kolektorów słonecznych od modułów fotowoltaicznych. Polacy nie wiedzieli wtedy, że kolektory słoneczne podgrzewają wodę, a panele fotowoltaiczne przekształcają energię słońca w elektryczną. Tak było na starcie kampanii edukacyjnej „Postaw na Słońce”, którą rozpoczęliśmy w 2014 i wciąż realizujemy. Dzisiaj ich wiedza jest znacznie większa, a społeczna dyskusja na temat fotowoltaiki i OZE przybiera na sile – mówi Barbara Lewicka-Kłoszewska, Ekolog i Wiceprezes Fundacji BOŚ. – Zainteresowanie inwestycjami prosumenckimi jest tak duże, że postanowiliśmy kontynuować projekt „Postaw na Słońce” – dodaje.

Taryfy regulowane i opomiarowanie netto

Ci, którzy przyłączą się do sieci po 1 lipca 2016 roku otrzymają stawki gwarantowane na zakup energii elektrycznej w instalacji OZE. Jeżeli moc ich instalacji wynosi do 3 kWh to przez 15 lat cena sprzedawanej przez nich energii wyniesie 75 gr/kWh, w przypadku instalacji od3 do 10 kWh będzie wynosić 65 gr/kWh. Nie będzie można jednak korzystać jednocześnie z programu Prosument i taryf gwarantowanych. Inwestorzy, którzy skorzystają z Prosumenta będą mogli natomiast korzystać z net meteringu (opomiarowania netto). Oznacza to, że ile energii oddadzą do sieci – tyle będą później mogli z tej sieci pobrać.  Rozliczenie z dostawcą energii ma być półroczne. Przy odpowiednim doborze okresów rozliczeniowych energia, wyprodukowana latem, zimą zaspokoi potrzeby  gospodarstwa. Uwzględniane będą także rozliczenia dwustrefowe.

Ile można zaoszczędzić i gdzie szukać informacji?

Z wyliczeń przygotowanych przez Ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej wynika, że czteroosobowe gospodarstwo domowe mogłoby obniżyć rachunek za energię z 2475 zł (rocznie) do 275 zł***. Wyliczenia można zrobić samodzielnie korzystając np. z jednego z sześciu kalkulatorów znajdujących się na stronie projektu „Postaw na słońce” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowanego przez Fundację BOŚ. – Kampania społeczna, którą prowadzimy dotyczy edukacji Polaków na temat Odnawialnych Źródeł Energii, fotowoltaiki, bycia prosumentem. Przygotowaliśmy m.in. sześć specjalnych kalkulatorów, dzięki którym można wyliczyć zużycie energii elektrycznej, emisję CO2 oraz jego kompensację, dobór paneli fotowoltaicznych i efekt ekonomiczny takiego przedsięwzięcia. Wszystkie znajdują się na portalu www.postawnaslonce.pl – mówi Andrzej Pietrucha, Prezes Fundacji BOŚ. – Przykładowo: kalkulator, w którym wyliczamy zużycie energii elektrycznej w domu to przejrzysta tabela, w której uzupełniamy poszczególne wartości. Przez wyliczenia prowadzi nas przejrzysty obrazek domu. Po naciśnięciu na kuchnię, łazienkę, pokoje, spiżarnię etc. przenosimy się do kolejnych rubryk. Wszystkie pomieszczenia, które uwzględniliśmy w wyliczeniach zmieniają kolor na czarno-biały. To pozwala uniknąć pomyłki – dodaje.

Co na przyszłość?

Polska jest krajem o dużym potencjale w zakresie fotowoltaiki. Średnia ilość nasłonecznienia daje energię na poziomie 1100 kWh/m kw. rocznie. To wystarcza by wykorzystywać je do produkcji energii elektrycznej na użytek gospodarstw domowych. Są oczywiście obszary o mniejszym i gorszym potencjale nasłonecznienia. I tak dla Lubelszczyzny to 1200 kWh/m kw. w roku, a na Mazurach i Pomorzu już tyko 900 kWh/m kw. Mikroinstalacje OZE rozwijają się w wielu krajach UE, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii. Liderem w tym zakresie mikrogeneracji są Niemcy, gdzie od ponad 20 lat funkcjonuje system stałych taryf na energię elektryczną z OZE wspierających rozwój energetyki rozproszonej. W Polsce – jak wynika z najnowszego raportu „Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030”, przygotowanego przez  Instytut Energii Odnawialnej – potencjał rozwoju do roku 2030 wynosi 3,6 mln mikroinstalacji (w tym ze  znaczącym udziałem fotowoltaiki). – To dobre prognozy, ale trzeba pamiętać, że edukacja Polaków w tym zakresie jest niezwykle ważna. Działania edukacyjne, poza osobami dorosłymi powinny obejmować również młodzież, ponieważ to ona jest nadzieją i przyszłością dla ekologii – podsumowuje Barbara Lewicka – Kłoszewska z Fundacji BOŚ.

*www.nfosigw.gov.pl

**Badanie TNS Global, przeprowadzone w dniach: 15-30 września 2014 r. Metoda: Omnibus. Próba: 1000.

***

WYLICZENIA – JAKIE OSZCZĘDNOŚĆI DAJE NAM INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH przygotowane przez Ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej.

Efekt ekonomiczny zainstalowania modułów fotowoltaicznych dla gospodarstwa domowego na przykładzie czteroosobowego gospodarstwa domowego i systemu o mocy 5 kWp – przy założeniu, że cała wyprodukowana energia elektryczna jest na bieżąco zużywana przez gospodarstwo domowe.

Zużycie energii w przykładowym gospodarstwie czteroosobowym to około 5000 kWh rocznie. Obecnie cena energii wynosi średnio 0,55 zł za1 kWh zużytej energii elektrycznej.

  • Zatem za energię zużytą w ciągu roku zapłacimy: 5000 kWh*0,55 zł/kWh= 2475 zł
  • Dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny powinien produkować średnio 900 kWh w ciągu roku z 1 kW zainstalowanego. Zatem mając instalację o mocy 5 kW produkcja systemu powinna wynieść około: 5 kW*900 kWh = 4500 kWh * (UWAGA: rzeczywista produkcja energii elektrycznej może być nieco wyższa lub niższa, w zależności od licznych czynników zewnętrznych takich jak warunki atmosferyczne (duże zachmurzenie lub brak chmur) lub też występowania zjawiska zacienienia modułów lub ich fragmentów)
  • Teoretycznie system pozwoli na pokrycie 90% zapotrzebowania energetycznego czteroosobowego gospodarstwa domowego. Rachunek za energię elektryczną wyniesie: 5000 kWh – 4500 kWh = 500 kWh. Zatem finalnie mamy: 500 kWh* 0,55 zł/kWh = 275 zł w ciągu roku.
źródło: mat. prasowe