AKTUALNOŚCI

Akademia Letnia „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”

Akademia Letnia „Wyzwania zrównoważonego rozwoju” po raz 17 – zgłoś się już dziś!

Do 6 marca trwa rekrutacja do unikalnego projektu edukacyjnego Fundacji Sendzimira. 28 najlepszych uczestników bezpłatnych szkoleń e-learningowych pojedzie w lipcu do Krakowa, by przez trzy tygodnie pod okiem ekspertów z kraju i zagranicy realizować dwa duże projekty poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju miast.

Wystarczy do 6 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Fundacji: www.sendzimir.org.pl

Zaproszenie,  źródło: www.sendzimir.org.pl

Już 8 marca rozpocznie się pierwszy etap szkolenia w języku angielskim. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. O dopuszczeniu do drugiego etapu zadecydują wyniki z testu wiedzy i zadań pisemnych. Od 5 kwietnia około 60 osób weźmie udział w drugiej fazie kursu, przygotowując się do realizacji projektów podczas Akademii Letniej w Krakowie i poznając zastosowania zdobytej wiedzy.

 – Na podstawie ocen z zadań w grupach i indywidualnych, jak również ich zaangażowania, wybierzemy grupę 28 najlepszych absolwentów. Zaprosimy ich do Krakowa na trzytygodniowe stacjonarne szkolenia – mówi Karolina Maliszewska, wiceprezeska Fundacji Sendzimira. 60 proc. kursantów będzie pochodzić z Polski, kolejne 40 proc. z krajów regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Każdy, kto z pozytywnym wynikiem ukończy szkolenie e-learningowe, otrzyma certyfikat.

 – Kurs ma charakter interdyscyplinarny. Polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale przede wszystkim na jej praktycznym zastosowaniu, zarówno w pracy ze społecznością lokalną, jak i w środowisku biznesowym – wyjaśnia Karolina Maliszewska. Dotychczas w grupie blisko 500 absolwentów 16 edycji kursu byli m.in. urzędnicy samorządowi, nauczyciele akademiccy, studenci ochrony środowiska, ekonomiści, działacze organizacji pozarządowych, inżynierowie różnych specjalności, socjologowie.

 Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udział w kursie jest bezpłatny. Fundacja Sendzimira zapewnia również zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach dodatkowych podczas stacjonarnego kursu w Krakowie.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej:

 www.sendzimir.org.pl/akademia_letnia

 O Fundacji Sendzimira

Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od 16 lat inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz środowiskiem akademickim. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest realizowana od 16 lat Akademia Letnia „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”. Fundacja należy do międzynarodowej sieci AtKisson Group, zrzeszającej ekspertów i organizacje pracujące na rzecz zrównoważonego rozwoju.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.