„Przepis na ulicę” oraz „Przepis na rewitalizację”

“Przepis na ulicę” oraz “Przepis na rewitalizację” – to dwie publikacje przygotowane przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, z którymi warto się zapoznać.

„Przepis na ulicę”

Przepis na droge“Przepis na ulicę” to podręcznik skierowany przede wszystkim do miast, ale również wsi, wszystkich mieszkańców, spółdzielni, wspólnot i deweloperów. Jego celem jest inspiracja do wspólnego planowania dobrych ulic. Podręcznik pokazuje dobre rozwiązania w ruchu miejskim, uwzględniające potrzeby transportowe różnych użytkowników. Autorzy poprzez swoje doświadczenia i obserwacje podpowiadają sposoby mogące poprawić funkcjonowanie ulic, co ma rosnące znaczenie wraz z poszerzaniem wiedzy o roli przestrzeni publicznej w podnoszeniu jakości życia mieszkańców, a także wraz z wdrażaniem nowych narzędzi jak te wprowadzone ubiegłoroczną ustawą o rewitalizacji.

Podręcznik dostępny jest do pobrania lub zamówienia pod tym adresem.

Publikacja powstała w ramach projektu „Przepis na ulicę”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Przepis na rewitalizację”

Przepis na rewitalizacje„Przepis na Rewitalizację” to poradnik, mający na celu dostarczenie samorządom gotowych narzędzi i praktycznej wiedzy o przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Dzięki przedstawionym w nim informacjom powstać może całościowa koncepcja zarządzania procesami rewitalizacji w mieście, wypracowana wspólnie z interesariuszami i zgodna z regulacjami prawnymi. Rekomendowany proces powstał na podstawie wniosków wyciągniętych z licznych doświadczeń miast europejskich, doświadczeń Pracowni Zrównoważonego Rozwoju w realizacji projektów rewitalizacyjnych i partycypacyjnych, doświadczeń ekspertów samorządowych, a także w oparciu o ustawę o rewitalizacji z 2015 roku i wynikające z niej, narzucone i proponowane rozwiązania, narzędzia, procesy i działania.

Autorami są Paweł Kołacz i Piotr Wielgus, zaś wydawcą Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Publikacja powstała w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć. Projekt realizowany był przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Urząd Miasta Bydgoszczy, Radę Osiedla Stary Fordon oraz Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, które zawiązało się w trakcie realizacji projektu. Działania sfinansowano w w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poradnik dostępny jest do pobrania pod tym adresem.

źródło: http://www.pzr.org.pl/