Gdańsk i Wrocław przeprowadzają konsultacje dotyczące rewitalizacji

Władze Gdańska i Wrocławia ogłosiły konsultacje dotyczące rewitalizacji. Pomorskie miasto wyznacza obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, a stolica Dolnego Śląska konsultuje z mieszkańcami Lokalny Program Rewitalizacji na najbliższe lata.

Gdańsk wyznacza obszary:

W poniedziałek ruszyły konsultacje z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji najbardziej zdegradowanych części Gdańska. Na podstawie dokumentu „Delimitacja obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015” wyznaczono 9 obszarów zdegradowanych. Jako najpilniejsze do objęcia działaniami rewitalizacji wskazano Biskupią Górkę (ze Starym Chełmem i Oruńskim Przedmieściem), Dolne Miasto (z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem), Nowy Port (z Twierdzą Wisłoujście i Letnicą), Orunię oraz Dolny Wrzeszcz (rejon Wajdeloty, Wyspiańskiego). Pozostałe obszary zdegradowane to: Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno – osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa oraz Angielska Grobla.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi, wnioski do granic zaproponowanych w projekcie uchwały oraz wypełnić ankiety podczas spotkań dotyczących rewitalizacji. Ich terminy:

  • 02.02 godz. 18, w sali wystawowej CSW “Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 (Dolne Miasto)
  • 04.02 godz. 18, w auli Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Wyzwolenia 6A (Nowy Port)
  • 08.02 godz. 18, w sali kinowej Klubu “Żak” przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 (Wrzeszcz)

Gdański urząd miasta przygotował także internetową ankietę, którą można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w czasie trwania konsultacji, a te trwają do 4 marca 2016 r.

Gdansk Rewitalka 2

Wrocław konsultuje LPR:

Konsultacje dotyczące rewitalizacji odbędą się także w stolicy Dolnego Śląska. Władze zapraszają wszystkich zainteresowanych przyszłością Nadodrza oraz Przedmieścia Oławskiego do uczestniczenia w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Dzięki czterem spotkaniom, które odbędą się w najbliższych tygodniach poznane mają zostać potrzeby mieszkańców. Mają one zachęcić jak największą liczbę osób i podmiotów do włączenia się w inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców na tych obszarach. Terminy wrocławskich spotkań:

  • 26.01 godz. 17.30, w Krzywym Kominie, ul. Dubois 33-35a
  • 28.01 godz. 17.30, w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Komuny Paryskiej 36-38
  • 02.02 godz. 17.30, w Krzywym Kominie, ul. Dubois 33-35a
  • 04.02 godz. 17.30, w Muzeum Etnograficznym, ul. gen. R. Traugutta 111/113

Uwagi i propozycje do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 zbierane będą do 14 lutego br.

Wroclaw Rewitalka 2