Projekt Europolis, czyli środowiska miejskie a wyzwania stojące przed europejskimi miastami

Źródło: Materiały prasowe Fundacji Schumana

Projekt Europolis to organizowane od 2013 roku przez Fundację Schumana i miasto stołeczne Warszawę we współpracy z polskimi i europejskimi partnerami cykliczne spotkania środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych na temat wyzwań, jakie stoją przed europejskimi miastami.

Tematem tegorocznego Europolis roku są innowacje miejskie, rozumiane jako nowe rozwiązania dedykowane lokalnym społecznościom, mieszkańcom, instytucjom miejskim, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i rozwoju miasta.

„Potrzeba matką wynalazków” w przypadku miast może być interpretowana jako motor dla innowacyjnych rozwiązań w sferze miejskiej, wywołując zapotrzebowanie na innowacje w dziedzinie infrastruktury, technologii, transportu czy bezpieczeństwa. W gospodarce opartej na wiedzy to miasta uczące się stają się impulsem dla innowacji i tym samym kluczowym elementem rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Europolis 2015 to:

Raport zawierający ranking polskich miast uczących się opracowany we współpracy z Polityką Insight.

 • Ranking porównuje ze sobą 66 miast na prawach powiatu między innymi w zakresie infrastruktury, kapitału ludzkiego i społecznego czy łatwości prowadzenia biznesu. Miasta zostaną sklasyfikowane na miasta uczące się, rozwijające się, „średniaków” i „maruderów”.
 • Raport będzie także zawierał opis 10 najciekawszych przypadków z rankingu – najbardziej zaskakujących pozycji, sukcesów lub niepowodzeń w nieoczekiwanych wymiarach.

– Konferencja Europolis. Innowacyjne miasta przyszłości, 29 maja 2015 roku, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik

 • Podczas konferencji ujawnione zostanie które polskie miasto zdobyło tytuł najbardziej innowacyjnego.
 • Konferencja z udziałem 200 osób – spotkanie środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych.

Podczas Europolis 2015 poruszane będą tematy innowacji w wielu różnych obszarach funkcjonowania miasta, w tym m.in. o:

 • zarządzaniu miastem,
 • partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • pobudzaniu przedsiębiorczości,
 • kwestiach prawno-administracyjnych,
 • badaniach i nauce w miastach
 • dialogu społecznym,
 • energetyce,
 • Big Data,
 • infrastrukturze i transporcie,
 • inteligentnej specjalizacji (smart specialization).

 Źródło: Materiały Prasowe Fundacji Schumana