Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą m.in. Prawo o ruchu drogowym

27 sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę: „ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych”. Sejm przyjął powyższe dokumenty 24 lipca 2015, 7 sierpnia Senat nie wniósł poprawek.

Ustawa o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. Na jej mocy straż gminna (miejska) nie będzie mogła korzystać z fotoradarów.

Powyższa ustawa miała być procedowania łącznie z ustawą o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3222). Jednakże w toku prac całkowicie zrezygnowano ze zmian, które miały poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach.

Projekt zakładał, że urządzenia przenośne w przeciągu trzech miesięcy zostaną przekazane nieodpłatnie Policji. Fotoradary stacjonarne będą mogły być używane przez straże miejskie jeszcze przez 18 miesięcy od wejścia ustawy w życie, jednak po tym terminie zostaną bezpłatnie przekazane Inspekcji Transportu Drogowego.

Ponadto:

 • Na terenach zabudowanych przez całą dobę obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Obecnie Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym limit prędkości jest warunkowany zależnie od pory dnia;
 • Wzrosną stawki mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości. Będą one uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, które ogłaszane są przez Prezesa GUS w Monitorze Polski. W 2014 przeciętne płace wyniosły 3783,46 zł. I tak złamanie ograniczenia skutkować będzie mandatem:
  • poniżej 10 km/h – bez kary;
  • od 11 km/h do 20 km/h – 3% średniego wynagrodzenia (ok. 110 zł);
  • od 21 km/h do 30 km/h – 5% (ok. 190 zł);
  • od 31 km/h do 40 – 9% (ok. 340zł);
  • od 41 km/h do 50 – 14% (ok. 530 zł);
  • powyżej 50 km/h – 20% (ok. 760 zł);
 • Mandaty za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym stanowią dwukrotność powyższych stawek (maksymalnie ok. 1520 zł);
 • Niestosowanie się do sygnału świetlnego „stop” 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ok. 760 zł);
 • Czwarta i kolejna kara pieniężna za powyższe wykroczenia w okresie 12 miesięcy podlega podwojeniu o 50% (maksymalnie ok. 2280 zł);
 • Mandat zarejestrowany fotoradarem stacjonarnym nakładany będzie na właściciela pojazdu.

Pełne treści projektów:

Uchwalona ustawa – link