Portal Geostatystyczny: nowa odsłona

Główny Urząd Statystyczny odświeża Portal Geostatystyczny − narzędzie
do prezentacji danych statystycznych GUS w ujęciu przestrzennym. Korzyści
z wizualizacji danych na mapach mogą czerpać instytucje, firmy i osoby indywidualne.

Portal Geostatystyczny

Cyfryzacja stała się nieodłącznym elementem nowoczesnych gospodarek na całym świecie. Innowacyjne narzędzia cyfrowe pozwalają zautomatyzować, uprościć i przyspieszyć wiele procesów, pozwalając na oszczędność zasobów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku
i odbiorców oraz podążając za trendami w rozwoju produktów i usług innowacyjnych, GUS uruchomił Portal Geostatystyczny w nowej, rozbudowanej odsłonie.

Portal Geostatystyczny – innowacja w prezentacji danych

Głównym celem projektu było rozszerzenie zakresu i dostępności informacji statystycznych oraz metod analiz geostatystycznych, wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. Jednym
z efektów realizacji projektu jest poprawa dostępności e-usług. Dzięki temu informacje użyteczne dla szerokiego grona odbiorców – m.in. administracji publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych i instytucji naukowo-badawczych – są gromadzone, prezentowane i udostępniane w jednym miejscu. 

Szeroka oferta produktów dla użytkowników

W ramach Portalu Geostatystycznego możesz skorzystać m.in. z e-usług publicznych: 

 • dostępu do danych i analiz geostatystycznych z urządzeń komputerowych i mobilnych, 
 • geostatystycznych analiz eksploracyjnych, 
 • modelowania geostatystycznego,
 • wspomagania wzbogacania treści.

Wszystkie wymienione usługi wykorzystują posiadane przez statystykę publiczną dane oraz wyniki analiz geostatystycznych, kluczowe dla funkcjonowania państwa, samorządów, a także społeczności lokalnych. Dane te możesz prezentować w dogodnej formie graficznej, w postaci map i wykresów, dzięki czemu przyspieszysz proces podejmowania decyzji. 

Dodatkowym atutem Portalu Geostatystycznego są rozwiązania wspomagające prezentację wyników bieżących badań statystycznych.

Moduły Portalu Geostatstycznego

Co znajdziesz w Portalu Geostatystycznym? 

 • Katalog zasobów, dzięki któremu możesz przeglądać gotowe wizualizacje danych
  na mapach;
 • Portal mapowy – dane GUS, który umożliwi Ci przygotowywanie wizualizacji danych GUS;
 • Geokodowanie pozwoli Ci na dołączanie współrzędnych lub granic podziału administracyjnego do danych tabelarycznych;
 • Studio analiz, które wspiera Cię w przygotowywaniu wizualizacji oraz analiz
  i udostępnianiu ich innym użytkownikom;
 • Studio map pomagające przygotowywać prezentacje kartograficzne własnych danych;
 • Studio kompozycji, dzięki któremu udostępnisz własne wizualizacje danych za pomocą sieciowych usług mapowych;
 • Menedżer zasobów służący do przechowywania, edytowania, udostępniania
  i zarządzania danymi.

Portal Geostatystyczny został zrealizowany w ramach projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne
w Systemie Informacyjnym Państwa”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa, w ramach 2 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.