AKTUALNOŚCI

Nie żyje Konrad Czapiewski

W dniu 25 sierpnia 2022 r., w wieku 43 lat, zmarł dr hab., prof. IGiPZ PAN Konrad Czapiewski. Zginął w wypadku podczas podróży do Meksyku.

Konrad Czapiewski był geografem. W latach 1998-2003 ukończył studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, na specjalizacji z geografii społeczno-ekonomicznej. Od 2003 roku był pracownikiem Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (od dwóch lat był członkiem KPZK PAN oraz Prezydium). W 2010 roku obronił doktorat z nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej. Podstawą była praca pt. Koncepcja obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego na wsi i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. W październiku 2021 roku został mu nadany stopień doktora habilitowanego.

Od 2004 był animatorem cyklicznej konferencji Warsaw Regional Forum organizowanej co dwa lata przez IGiPZ PAN. Działał w Polskim Towarzystwie Geograficznym gdzie był skarbnikiem Zarządu Głównego. Od 2013 roku był członkiem Zarządu Komisji Obszarów Wiejskich PTG). Od tego samego roku był redaktorem naczelnym czasopisma “Studia Obszarów Wiejskich”.