Najwyższy budynek Europy na ukończeniu

Łachta Centr | fot. Wojciech Wojtowicz

Na wybrzeżu Zatoki Fińskiej w Petersburgu powstaje Łachta Centr – najwyższy budynek w Europie, który już osiągnął swoją docelową wysokość 462 m. Na początku tego roku zainstalowano jego iglicę, w najbliższych miesiącach planowane jest jego ukończenie.  Po otwarciu ma być siedzibą główną Gazpromu.

Lokalizacja drapacza chmur był przedmiotem wielu dyskusji, przeradzających się w protesty, zarówno ze strony mieszkańców jak i komitetu UNESCO. Ostatecznie inwestor wybrał teren w położonej prawie 10 km od centrum Petersburga dzielnicę Łachta. Podobnie jak cały Sankt Petersburg, podłoże na którym powstaje budynek jest bardzo trudne pod względem warunków geotechnicznych. Wymagało montażu pali zakopanych na głębokość ponad 80 metrów.

Centrum Petersburga prawnie chronione jest przed wysoką zabudową. W mieście istnieje niewiele nowoczesnych wysokościowców, obecnie najwyższym budynkiem jest Leader Tower o wysokości 146 m. Obecnie nad panoramą tego drugiego co do wielkości miasta Rosji góruje konstrukcja 310-metrowej wieży telewizyjnej. W chwili oddania do użytku Łachta Centr stanie się najwyższym budynkiem w Europie, o 89 prześcignie moskiewską Wieżę Federacji, będzie również 13. najwyższym budynkiem na świecie.