Krajobraz dobry i zły – wystawa

Do 20 listopada na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim, można oglądać wystawę pokonkursową “Krajobraz dobry i zły”. Konkurs fotograficzny organizowany przez miesięcznik “Architektura-murator” miał na celu pokazanie w jaki sposób naznaczone działalnością człowieka są tereny chronione. Ingerencja może być wkomponowana w krajobraz i go dopełniać, bądź jawnie razić i powodować jego degradację.

Wystawa i konkurs zostały zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jako jedno z wydarzeń towarzyszących prezydenckiej inicjatywie “ustawy krajobrazowej”, o której wielokrotnie pisaliśmy na łamach portalu.

Jury spośród ponad tysiąca nadesłanych prac wybrało dwie najlepsze – jedną “dobrą” i jedną “złą”. Zwycięskimi fotografiami zostały “Wybawienie” przedstawiające Schronisko PTTK “Chatka Puchatka” w Bieszczadzkim Parku Narodowym oraz “komercyjna zasłona krajobrazowego parku” – stelaż reklamowy w Popradzkim Park Krajobrazowym. Internauci, w oddzielnym głosowaniu, również mieli możliwość wyróżnienia prac.